Giới Thiệu

おもしろい日本語 là một blog nhỏ chia sẽ những kiến thức thú vị trong tiếng Nhật mà có thể bạn chưa biết, những  mẹo học tiếng Nhật hay, những so sánh giữa các từ tương đồng, hoặc những thói quen sử dụng sai trong khi học tiếng Nhật.

Tất cả những nội dung được chia sẽ trên blog đều do tác giả tự viết từ kiến thức cá nhân và kết hợp tham khảo kiến thức của chính người Nhật.

Hãy cùng tham gia và chia sẽ ý kiến của các bạn để chia sẽ mà mở rộng kiến thức về ngôn ngữ hay mà khó này nhé!