Có nên dùng thể ý chí khi nhờ vả ai đó ?

By | 15/12/2015

—Sato: 宿題、手伝ってくれない。実はベトナム語が下手なんだ。Bạn có thể giúp tôi về bài tập về nhà được không? Thật sự là tôi không giỏi Tiếng Việt lắm.

—Hùng: いいわよ。いつ教えてほしい。Được thôi, bạn muốn tôi chỉ khi nào ?

—Sato: 今すぐやろう。(Sai) Chúng ta hãy làm bây giờ.

—Khi nhờ vả ai đó, không được dùng thể ý chí (意向形)Dù là bạn bè thì dùng như ví dụ trên là bất lịch sự.   

Có thể dùng như sau là OK:

—Sato: 今すぐお願い。(Đúng) Làm ơn bắt đầu ngay.

—Sato: 今すぐ頼むよ。(Đúng) Tôi muốn bắt đầu ngay.

Sato: 今すぐ手伝って。(Đúng) Bắt đầu ngay được không?

以上。

Xem bài này bằng Video:

Vẫn còn nhiều bài hay!

Hai cách để nói “Không quan tâm dù có điều gì xảy ra hay không” Xem xét 2 ví dụ là 2 cách nói sau: 彼が来ても来なくても、キムラの誕生日パーティーは開催されます。Chúng ta vẫn sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho Kimura dù cậu ấy có đến hay không. We ...
なんで và どうして có khác nhau ? Chúng ta sẽ trả lời 5 câu hỏi sau để hiểu rõ hơn về 2 từ này: ① Có sự khác nhau giữa なんで và どうして không ? どうして:    phó từ (副詞). D...
Bạn đã biết cách dùng động từ sở hữu 持ちます (もちます) ? 持つ cũng là một trong những từ phổ biến trong tiếng Nhật. 持つ có nghĩa là nắm giữ hoặc sở hữu cái gì đó. Xem 2 ví dụ bên dưới: ひろしは車を持っている。(Đúng) H...
Sự khác nhau giữa たら và と Xem 2 ví dụ sau: このボタンを押したら水が出ます。 このボタンを押すと水が出ます。 Cả 2 câu trên đều có nghĩa là: Nếu bạn nhấn cái nút này, nước sẽ chảy ra. If you press this but...

Leave a Reply

Your email address will not be published.