Có nên dùng thể ý chí khi nhờ vả ai đó ?

By | 15/12/2015

—Sato: 宿題、手伝ってくれない。実はベトナム語が下手なんだ。Bạn có thể giúp tôi về bài tập về nhà được không? Thật sự là tôi không giỏi Tiếng Việt lắm.

—Hùng: いいわよ。いつ教えてほしい。Được thôi, bạn muốn tôi chỉ khi nào ?

—Sato: 今すぐやろう。(Sai) Chúng ta hãy làm bây giờ.

—Khi nhờ vả ai đó, không được dùng thể ý chí (意向形)Dù là bạn bè thì dùng như ví dụ trên là bất lịch sự.   

Có thể dùng như sau là OK:

—Sato: 今すぐお願い。(Đúng) Làm ơn bắt đầu ngay.

—Sato: 今すぐ頼むよ。(Đúng) Tôi muốn bắt đầu ngay.

Sato: 今すぐ手伝って。(Đúng) Bắt đầu ngay được không?

以上。

Xem bài này bằng Video:

Vẫn còn nhiều bài hay!

Sự khác nhau giữa に và で khi sử dụng để chỉ nơi chốn (bao nhớ) Sự khác nau giữa に và で hay là cách sử dụng 2 từ này khi nói đến vị trí hay nơi chốn luôn là chuyện muôn thuở đối với các bạn học tiếng Nhật. Bài hôm ...
Bạn đã biết cách dùng động từ sở hữu 持ちます (もちます) ? 持つ cũng là một trong những từ phổ biến trong tiếng Nhật. 持つ có nghĩa là nắm giữ hoặc sở hữu cái gì đó. Xem 2 ví dụ bên dưới: ひろしは車を持っている。(Đúng) H...
Danh từ hình thức và liên kết từ の Danh từ hình thức và liên kết từ の. 言うは易く、行うは難し。Nói thì dễ, làm mới khó. Saying is easy, doing is difficult. Đây là một câu tục ngữ trong tiếng ...
Hai cách để nói Làm gì đó quá nhanh Có 2 cách để nói "Anh ấy nói nhanh" trong tiếng Nhật như sau: (A) 彼は、はやくしゃべる。 He talks quickly. (B) 彼は、しゃべるのがはやい。 He talks quickly. Vậy thì "An...

Leave a Reply

Your email address will not be published.