Có nên dùng thể ý chí khi nhờ vả ai đó ?

By | 15/12/2015

—Sato: 宿題、手伝ってくれない。実はベトナム語が下手なんだ。Bạn có thể giúp tôi về bài tập về nhà được không? Thật sự là tôi không giỏi Tiếng Việt lắm.

—Hùng: いいわよ。いつ教えてほしい。Được thôi, bạn muốn tôi chỉ khi nào ?

—Sato: 今すぐやろう。(Sai) Chúng ta hãy làm bây giờ.

—Khi nhờ vả ai đó, không được dùng thể ý chí (意向形)Dù là bạn bè thì dùng như ví dụ trên là bất lịch sự.   

Có thể dùng như sau là OK:

—Sato: 今すぐお願い。(Đúng) Làm ơn bắt đầu ngay.

—Sato: 今すぐ頼むよ。(Đúng) Tôi muốn bắt đầu ngay.

Sato: 今すぐ手伝って。(Đúng) Bắt đầu ngay được không?

以上。

Xem bài này bằng Video:

Vẫn còn nhiều bài hay!

Hai cách để nói “Không quan tâm dù có điều gì xảy ra hay không” Xem xét 2 ví dụ là 2 cách nói sau: 彼が来ても来なくても、キムラの誕生日パーティーは開催されます。Chúng ta vẫn sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho Kimura dù cậu ấy có đến hay không. We ...
Sự khác nhau giữa たら và なら たら và なら là 2 từ được sử dụng thường xuyên trong tiếng Nhật để nói "nếu", tuy nhiên có rất nhiều bạn lầm lẫn giữa 2 từ này. Sự khác nhau giữa たら và なら...
Cách thay thế giữa の và こと Thông thường ta có thể sử dụng の để thay thế cho こと như ví dụ sau: 日本語を勉強することは大切だ。Việc học tiếng Nhật là quan trọng. Learning Japanese is important...
Sự khác nhau giữa よくも và よく Xem các ví dụ bên dưới: よくやった!これで問題は解決(かいけつ)した。Làm tốt lắm. Bạn đã giải quyết em đẹp vấn đề. Good job! You solved the problem. よく thườ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.