Cách dùng mới của だいじょうぶ

By | 17/12/2015

Cách dùng bình thường:

Sato: 痛い。いすに足をぶつけちゃった。Đau quá! Tôi lỡ va chân vào ghế. Ouch! I hit my leg against the chair.

Kimura: わぁ!大変。だいじょうぶ?Oh! Có sao không ? Oh! Are you OK?

だいじょうぶ(大丈夫)xuất phát từ nguyên gốc danh từ 「強い男」, nhưng mà ngày nay thì được sử dụng như một tính từ.

Cách dùng mới: Gần đây, giới trẻ Nhật sử dụng だいじょうぶ để nói từ chối một lời mời hay một lời đề nghị.

Ví dụ:

Sato: ビールでもお飲みになりますか? Bạn có muốn uống chút bia không ? Would you like to have some beer?

Kimura: だいじょうぶです。 Không, cám ơn. No thanks.

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

Tính từ và mối quan hệ của nó với cảm tính この犬は大きい。Con chó này to. This dog is big. この本はおもしろい。 Quyển sách này hay. This book is interesting. この映画はこわい。 Bộ phim này đáng sợ. This movie is scary...
Sự khác nhau giữa いい và 良い (đọc là よい) 「いい」 và 「良い」 đều có nghĩa giống nhau là tốt (good). Tuy nhiên vẫn có những trường hợp sử dụng khác nhau. 1. 「良い」thì có thể có từ phát sinh như 「良く」...
Rau củ quả trong tiếng Nhật Một số loại やさい rau củ quả thông dụng, phần lớn người Nhật sử dụng lại từ tiếng Anh. 1. Bí 南瓜 (かぼちゃ) Kabocha 2. Bí rổ スクワッシュ Sukuwa...
Sự khác nhau giữa たいと思っている và たがっている Thông thường, chúng ta dùng たい để thể nói "muốn" hay "khao khát" của cá nhân người nói (ngôi thứ nhất). Khi nhấn mạnh "muốn" của người khác (ngôi thứ ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.