Cách dùng từ すっかり

By | 19/11/2016

すっかり được sử dụng để nói về một trạng thái mà nó đã thay đổi hoàn toàn.

Xem 2 ví dụ sau:

もみじの葉っぱもすっかり赤くなり、外は美しい秋の景色だ。Lá của cây thông đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ, giờ thì màu sắc mùa thu đã tràn ngập bên ngoài.
あら、ひろ子じゃない?驚いたわ。すっかり大人になったのね。Em là Hiroko phải không? Anh ngạc nhiên quá.  Em đã hoàn toàn lột xác rồi đấy.

すっかり yêu cầu một động từ hoặc một mệnh đề mà mô tả sự thay đổi cho đối tượng nói đến. Mệnh đề 赤くなる mô tả sự thay đổi màu sắc của lá thông; 大人になる mô tả sự trưởng thành của Hiroko. Như bạn có thể thấy,  すっかり  thường đi cùng với các cụm từ “tính từ~くなる” và “danh từ~になる.”

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

こわい không phân biệt giữa “đáng sợ” (scary) và “bị hoảng sợ” (scared)... Nếu ai đó nói với bạn : こわかった sau khi xem một bộ phim kinh dị. Điều đó có nghĩa là bộ phim thật đáng sợ, còn người nói thì bị hoảng sợ. Câu hoàn chỉnh...
Câu kết thúc với ちゃいけない – 1 Cụm từ kết thúc ちゃいけない là hình thức biến âm của てはいけない. Bạn sử dụng nó khi muốn nói ai đó không nên làm gì điều gì đó. ばかなことを聞いちゃいけない。Bạn không nên...
Sự khác nhau giữa いい và 良い (đọc là よい) 「いい」 và 「良い」 đều có nghĩa giống nhau là tốt (good). Tuy nhiên vẫn có những trường hợp sử dụng khác nhau. 1. 「良い」thì có thể có từ phát sinh như 「良く」...
Sự khác nhau giữa ように và ために Cả ように và ために đều được sử dụng để nhấn mạnh 1 mục tiêu với nghĩa là "để mà". Khi bạn sử dụng chúng với ý nghĩa như vậy, thì よう...

Leave a Reply

Your email address will not be published.