Cách dùng từ すっかり

By | 19/11/2016

すっかり được sử dụng để nói về một trạng thái mà nó đã thay đổi hoàn toàn.

Xem 2 ví dụ sau:

もみじの葉っぱもすっかり赤くなり、外は美しい秋の景色だ。Lá của cây thông đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ, giờ thì màu sắc mùa thu đã tràn ngập bên ngoài.
あら、ひろ子じゃない?驚いたわ。すっかり大人になったのね。Em là Hiroko phải không? Anh ngạc nhiên quá.  Em đã hoàn toàn lột xác rồi đấy.

すっかり yêu cầu một động từ hoặc một mệnh đề mà mô tả sự thay đổi cho đối tượng nói đến. Mệnh đề 赤くなる mô tả sự thay đổi màu sắc của lá thông; 大人になる mô tả sự trưởng thành của Hiroko. Như bạn có thể thấy,  すっかり  thường đi cùng với các cụm từ “tính từ~くなる” và “danh từ~になる.”

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

Thì quá khứ dùng cho hiện tại trong tiếng Nhật – 1 今日は一日中忙しくて、疲れたよ。Tôi rất mệt vì đã bận rộn nguyên 1 ngày. I am exhausted since I have been busy all day long. Ở câu trên 疲れた (つかれる) nhấn mạnh tình t...
Cách sử dụng とんでもない とんでもない là từ được sử dụng rất thường xuyên ở Nhật, nhất là trên các show truyền hình vui nhộn. Dùng とんでもない như thế nào đây?! Ví dụ 田中:リンさんは日本語が上...
Luyện Nghe N5
Câu kết thúc với ちゃいけない – 1 Cụm từ kết thúc ちゃいけない là hình thức biến âm của てはいけない. Bạn sử dụng nó khi muốn nói ai đó không nên làm gì điều gì đó. ばかなことを聞いちゃいけない。Bạn không nên...

Leave a Reply

Your email address will not be published.