Cách giới thiệu trong tiếng Nhật – 1

By | 28/01/2016

Bài này mình sẽ nói về cách dùng từ nhân xưng khi giới thiệu trong tiếng Nhật: 人(ひと), 者(もの) và 方(かた).

Về cơ bản, chúng ta có thể sử dụng 人(ひと) để chỉ về người nào đó, tuy nhiên bạn không nên sử dụng nó khi giới thiệu về mình hoặc ai đó cho người khác. Lý do là nó không thể hiện sự tôn trọng hoặc khiêm nhường của người nói.

Ví dụ:
初めまして、私はABC学校で日本語クラスを経営している者です。Xin chào, tôi là quản lý của lớp tiếng Nhật tại trường ABC.

Khi bạn tự giới thiệu về mình, bạn nên dùng 者(もの) để chỉ về bản thân để thể hiện sự khiêm nhường của bạn. Chú ý là các đọc của từ này giống với 物(もの). Bạn không thể thay thế nó bằng 人(ひと). Nếu thay thế như vậy nghe rất kỳ cục.

初めまして、私はABC学校で日本語クラスを経営している人です。(Sai)

Khi bạn giới thiệu ai đó cho người khác, bạn nên dùng 方(かた) để chỉ về người được giới thiệu. Như thế sẽ thể hiện sự tôn trọng với người được giới thiệu.

山田さんはABC学校で日本語クラスを経営している方です。Ông Yamada là quản lý của lớp tiếng Nhật tại trường ABC.

Bạn không nên thay thế 方(かた) bởi 人(ひと) vì nó sẽ nghe bất lịch sự. Và càng không bao giờ thay thế 方(かた) bởi 者(もの), vì điều này là cực kỳ bất lịch sự.

山田さんはABC学校で日本語クラスを経営している人です。(Sai)
山田さんはABC学校で日本語クラスを経営している者です。(Quá Sai)

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

Ý nghĩa thú vị của từ あまのじゃく (天邪鬼) あまのじゃく (天邪鬼) là từ mô tả tính cách của 1 người mà không bao giờ thể hiện tình cảm thật sự ra ngoài, hoặc thường hay làm những điều ngược với suy nghĩ ...
Cách sử dụng từ せっかく せっかく là một trạng từ cực kỳ phổ biến trong tiếng Nhật, sử dụng せっかく trong câu sẽ làm tăng sinh động cho điều muốn nói. Ví dụ: Giáo viên: きょうのテストは中止...
Cách sử dụng とんでもない とんでもない là từ được sử dụng rất thường xuyên ở Nhật, nhất là trên các show truyền hình vui nhộn. Dùng とんでもない như thế nào đây?! Ví dụ 田中:リンさんは日本語が上...
Sự khác nhau giữa に và で khi sử dụng để chỉ nơi chốn (bao nhớ) Sự khác nau giữa に và で hay là cách sử dụng 2 từ này khi nói đến vị trí hay nơi chốn luôn là chuyện muôn thuở đối với các bạn học tiếng Nhật. Bài hôm ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.