Cách nói than phiền không quá phản cảm

By | 18/12/2015

Bạn có thể sử dụng tính từ(形容詞) hoặc danh tính từ(形容名詞)để nói lời than phiền, lời nhận xét một cách không phản cảm.

Xem ví dụ sau:

Sato: 今日の授業のノート見せて。Hãy cho mình xem vở của tiết học hôm nay. Let me see your notes for today’s class.

Kimura: やだよ。Không đời nào. No way.

Sato: いじわる!Thật là keo kiệt. How unkind!

Danh tính từ いじわる(意地悪)cũng được xem như một hình thức của tính từ na 意地悪な。Thán từ いじわる nghe hơi ẻo lả nên chỉ dành cho phái nữ, nên nam giới tránh dùng từ này. Nam giới có thể dùng chữ けち (keo kiệt) để thay thế いじわる。

 

Vẫn còn nhiều bài hay!

Phân biện cách sử dụng của 分かる, 判る và 解る (đều đọc là わかる) Tiếng Nhật thật là rắc rối phải không các bạn! Cả 3 từ 分かる, 判る và 解る đều đọc là わかる và có ý nghĩa chung là "hiểu". Tuy nhiên trong từng tình huống cụ...
Thì quá khứ dùng cho hiện tại trong tiếng Nhật – 1 今日は一日中忙しくて、疲れたよ。Tôi rất mệt vì đã bận rộn nguyên 1 ngày. I am exhausted since I have been busy all day long. Ở câu trên 疲れた (つかれる) nhấn mạnh tình t...
Tính từ và mối quan hệ của nó với cảm tính この犬は大きい。Con chó này to. This dog is big. この本はおもしろい。 Quyển sách này hay. This book is interesting. この映画はこわい。 Bộ phim này đáng sợ. This movie is scary...
Sự khác nhau giữa たら và なら たら và なら là 2 từ được sử dụng thường xuyên trong tiếng Nhật để nói "nếu", tuy nhiên có rất nhiều bạn lầm lẫn giữa 2 từ này. Sự khác nhau giữa たら và なら...

Leave a Reply

Your email address will not be published.