Cách nói than phiền không quá phản cảm

By | 18/12/2015

Bạn có thể sử dụng tính từ(形容詞) hoặc danh tính từ(形容名詞)để nói lời than phiền, lời nhận xét một cách không phản cảm.

Xem ví dụ sau:

Sato: 今日の授業のノート見せて。Hãy cho mình xem vở của tiết học hôm nay. Let me see your notes for today’s class.

Kimura: やだよ。Không đời nào. No way.

Sato: いじわる!Thật là keo kiệt. How unkind!

Danh tính từ いじわる(意地悪)cũng được xem như một hình thức của tính từ na 意地悪な。Thán từ いじわる nghe hơi ẻo lả nên chỉ dành cho phái nữ, nên nam giới tránh dùng từ này. Nam giới có thể dùng chữ けち (keo kiệt) để thay thế いじわる。

 

Vẫn còn nhiều bài hay!

Những hậu tố dùng nhấn mạnh cảm xúc của người nói Xem 2 câu dưới: 言ってくれたら手伝ったのに。Nếu bạn nói ra thì tôi đã giúp bạn rồi. All you had to do was ask, and I would have helped you. 言ってくれたら手伝ったものを。Nếu b...
Sự khác nhau giữa よてい và つもり Xem 2 ví dụ sau để thấy được sự khác nhau giữa よてい và つもり. (A)   明日は出張するよていだ。Tôi sẽ đi công tác vào ngày mai. I am going on a business trip tomorro...
Cách dùng từ すっかり すっかり được sử dụng để nói về một trạng thái mà nó đã thay đổi hoàn toàn. Xem 2 ví dụ sau: もみじの葉っぱもすっかり赤くなり、外は美しい秋の景色だ。Lá của cây thông đã hoàn to...
Danh từ hình thức và liên kết từ の Danh từ hình thức và liên kết từ の. 言うは易く、行うは難し。Nói thì dễ, làm mới khó. Saying is easy, doing is difficult. Đây là một câu tục ngữ trong tiếng ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.