Cách nói than phiền không quá phản cảm

By | 18/12/2015

Bạn có thể sử dụng tính từ(形容詞) hoặc danh tính từ(形容名詞)để nói lời than phiền, lời nhận xét một cách không phản cảm.

Xem ví dụ sau:

Sato: 今日の授業のノート見せて。Hãy cho mình xem vở của tiết học hôm nay. Let me see your notes for today’s class.

Kimura: やだよ。Không đời nào. No way.

Sato: いじわる!Thật là keo kiệt. How unkind!

Danh tính từ いじわる(意地悪)cũng được xem như một hình thức của tính từ na 意地悪な。Thán từ いじわる nghe hơi ẻo lả nên chỉ dành cho phái nữ, nên nam giới tránh dùng từ này. Nam giới có thể dùng chữ けち (keo kiệt) để thay thế いじわる。

 

Vẫn còn nhiều bài hay!

Less than Nothing – Chẳng có chút gì … 3日で会社をやめるなんて、たけしは忍耐力がなさすぎる。 Takeshi chẳng có chút kiên nhẫn gì khi mà đã bỏ việc khi mới đi làm có 3 ngày. Takeshi lacks perseverance to have quit h...
Sử dụng ても với các từ nghi vấn ても(でも)có thể sử dụng với các từ nghi vấn như là いつ、どこ、何、どんな、誰と。。。 Nghĩa của nó sẽ trở thành: bất cứ khi nào, dù ở đâu, dù là gì, dù như thế nào, dù...
Sử dụng ですね để nói về bản thân Thông thường, chúng ta sử dụng ね ở cuối câu khi muốn xác nhận điều gì đó từ đối phương. Ngoài ra, có thể dùng ね để tìm hiểu về bản thân. えーと、そうですねえ...
Phân biệt cách sử dụng của せいで và おかげで せいで và おかげで là hai từ chỉ nguyên nhân vì cái gì đó, tuy nhiên 2 từ này mang hàm ý hoàn toàn ngược nhau. Cùng phân biệt cách sử dụng của せいで và おかげで nà...

Leave a Reply

Your email address will not be published.