Cách sử dụng あの, その

By | 23/12/2015

Cách sử dụng tính từ chỉ hướng あの, その.

(A) パリに友達がいます。あの友達は、やさしいです。 (誤)(Sai) Tôi có một người bạn ở Pari. Cậu ấy rất tốt. I have a friend in Paris. She (or he) is kind.
(B) パリに友達がいます。その友達は、やさしいです。 (正)(Đúng) Tôi có một người bạn ở Pari. Cậu ấy rất tốt. I have a friend in Paris. She (or he) is kind.

Khi nghe (A) thì biết rõ là sai, nhưng mà để giải thích lý do tại sao sai thì rất là khó.
Đầu tiên, xem xét lại từ cơ bản:

Ví dụ:
あそこに鳥がいるよ。あの鳥はツバメだよ。 có một con chim ở đằng kia. Đó là một con chim nhạn. There’s a bird over there. That is a swallow.
「あの」được sử dụng khi đối tượng chỉ đến (con chim) ở cách xa cả người nói và người nghe.

Xem ví dụ tiếp theo:
Sato: 山田先生の授業、受けてる? Bạn sẽ đến tham gia lớp học của thầy Yamada chứ? Are you coming to Mr. Yamada’s class?
Kimura: もちろん。 Tất nhiên! Of course!
Sato: あの先生は、早口だね。Giáo viên đó nói thật là nhanh ha. The teacher speaks fast.

Cả Sato và Kimura đều biết thầy Yamada và thầy Yamada thì không có mặt tại thời điểm 2 người này nói. Vậy nên sử dụng 「あの先生」là đúng.

Một ví dụ khác:
その醤油とってください? Làm ơn đưa chai nước tương đó cho tôi được không? Will you pass me the soy sauce?
「その」được sử dụng khi đói tượng chỉ định ở cách xa người nói và ở gần người nghe. Ở câu trên là câu nhờ vả người nghe đưa chai nước tương cho người nói, nên tất nhiên chai nước tương sẻ ở gần người nghe hơn người nói. Sử dụng 「その」là đúng.

Giờ hãy quay lại với vấn đề ban đầu.
「パリに友達がいます。あの友達は、やさしいです。」 (誤)(Sai)
Người bạn tại Paris thì đều ở xa người nói và người nghe. Bởi vậy sử dụng 「あの」có vẻ như không có gì sai. Tuy nhiên nghe vẫn ngược ngược. Tại sao vậy hen! Bời vì đối tượng được chỉ định đã được khái niệm hóa thành「パリの友達」. Theo cách nói 「パリに友達がいます」, 「パリの友達」đã được khái niệm hóa và đặt vào đầu người nghe, khái niệm này chính là nhận thức của phía người nói. Khái niệm trong đầu của người nào đó thì tất nhiên là nó xa với bản thân mình và gần với người đó. Bời vì vậy, khi muốn nói đến 「パリの友達」thì đã vô tình sử dụng 「その」như một lẽ đương nhiên.

Để hiểu rõ hơn thì chúng ta tiếp tục xem xét một ví dụ khác.
Sato: パリに友達がいるんだ。 Tôi có một người bạn ở Paris. I have a friend in Paris.
Kimura: へえ。その子、フランス人? Oh, Người đó là người Pháp hở? Oh, do you! Is she (or he) French?

Sato đã gieo vào đầu Kimura một khái niệm 「パリの友達」. Hơn nữa, ngay cả trong đầu của Sato, 「パリの友達」đã là một khái niệm tồn tại từ trước. Khi đó, người nghe là Kimura đã tham khảo khái niệm 「パリの友達」này từ đầu của Sato thông qua cách nói 「パリに友達がいる」, vì vậy Kimura sẽ phải sử dụng「その友達」.
Với điều này thì mình nghĩ thật sự là chính với người có học thức thì cũng khó để giải thích cho rõ ràng.
Mình đã nhận được giải thích từ chính người Nhật mới hiểu được vấn đề chúng ta đã thảo luận ở đây.

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

Bạn đã biết cách dùng động từ sở hữu 持ちます (もちます) ? 持つ cũng là một trong những từ phổ biến trong tiếng Nhật. 持つ có nghĩa là nắm giữ hoặc sở hữu cái gì đó. Xem 2 ví dụ bên dưới: ひろしは車を持っている。(Đúng) H...
Cách sử dụng động từ 入る (はいる) Động từ 入る có 2 nghĩa khác nhau. Một là "đi vào". Khi bạn sử dụng 入る với nghĩa này, bạn có thể sử dụng nó với thể khả năng. 祖母の許しが出たので、(彼女の)部屋に入れる...
こわい không phân biệt giữa “đáng sợ” (scary) và “bị hoảng sợ” (scared)... Nếu ai đó nói với bạn : こわかった sau khi xem một bộ phim kinh dị. Điều đó có nghĩa là bộ phim thật đáng sợ, còn người nói thì bị hoảng sợ. Câu hoàn chỉnh...
Câu kết thúc với ちゃった – 1 Ví dụ: まだ宿題やっているの。僕はもう終わらせちゃったよ。Bạn vẫn đang làm bài tập về nhà đó hả? Tớ đã làm xong hết rồi. Are you still working on your homework? I already ha...

Leave a Reply

Your email address will not be published.