Cách sử dụng động từ 入る (はいる)

By | 12/12/2016

Động từ 入る có 2 nghĩa khác nhau.
Một là “đi vào”. Khi bạn sử dụng 入る với nghĩa này, bạn có thể sử dụng nó với thể khả năng.

祖母の許しが出たので、(彼女の)部屋に入れる(はいれる)。
(soba no yurusi ga deta node, (kanojyou no) heya ni haireru)
Bởi vì bà đã cho phép nên tôi có thể đi vào phòng bà.

風邪が治ったので、今夜はお風呂に入れる(はいれる)。
(kaze ga naotta node, konban ha ofuro ni hảieru)
Bởi vì tôi đã bớt cảm, nên tôi có thể tắm (đi vào bồn tắm) tối nay.

Nghĩa thứ 2 của 入る là “có thể đặt (để)”. Bạn không thể sử dụng thể khả năng của nó với nghĩa này bởi vì khi đó nó giống như một động từ phi ý chí.

この豚肉は大きすぎて冷蔵庫に入らない(はいらない)。(Đúng)
(kono butaniku ha ookisugute reizouko ni hairanai. )
Miếng thịt heo này quá to để bỏ lọt vào tủ lạnh.

この豚肉は大きすぎて冷蔵庫に入れない(はいれない)。(Sai)
(kono butaniku ha ookisugute reizouko ni hairenai. )

このチーズは冷蔵庫に入る(はいる)。 (Đúng)
(kono chi-zu ha reizouko ni hairu.)
Mẫu pho mát này có thể cho vào tủ lạnh.

このチーズは冷蔵庫に入れる(はいれる)。(Sai)
(kono chi-zu ha reizouko ni haireru.)

Để nói câu (sai) trên, bạn hãy sử dụng động từ 入れる(いれる: 入れられる(いれられる)/入れられない(いれられない).

この豚肉は大きすぎて冷蔵庫に入れられない(いれられない)。 (Đúng)
(kono butaniku ha ookisugite reizouko ni ierarenai.)
Mẫu thịt heo này quá to nên không thể cho hết vào tủ lạnh.

このチーズは冷蔵庫に入れられる(いれられる)。 (Đúng)
(kono chi-zu ha reizouko ni irerareru.)
Mẫu pho mát này có thể cho vào tủ lạnh.

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

Sự khác nhau giữa 愛 và 恋 Sự khác nhau giữa 愛 và 恋. Có rất nhiều sách truyện viết về sự khác nhau giữa 愛(Ái - あい) và 恋 (Luyến - こい), cả 2 đều mang ý nghĩa chung là "yêu". Tron...
Sử dụng ですね để nói về bản thân Thông thường, chúng ta sử dụng ね ở cuối câu khi muốn xác nhận điều gì đó từ đối phương. Ngoài ra, có thể dùng ね để tìm hiểu về bản thân. えーと、そうですねえ...
Cách nói than phiền không quá phản cảm Bạn có thể sử dụng tính từ(形容詞) hoặc danh tính từ(形容名詞)để nói lời than phiền, lời nhận xét một cách không phản cảm. Xem ví dụ sau: Sato: 今日の授業のノ...
Cách thay thế giữa の và こと Thông thường ta có thể sử dụng の để thay thế cho こと như ví dụ sau: 日本語を勉強することは大切だ。Việc học tiếng Nhật là quan trọng. Learning Japanese is important...

Leave a Reply

Your email address will not be published.