Cách sử dụng động từ 入る (はいる)

By | 12/12/2016

Động từ 入る có 2 nghĩa khác nhau.
Một là “đi vào”. Khi bạn sử dụng 入る với nghĩa này, bạn có thể sử dụng nó với thể khả năng.

祖母の許しが出たので、(彼女の)部屋に入れる(はいれる)。
(soba no yurusi ga deta node, (kanojyou no) heya ni haireru)
Bởi vì bà đã cho phép nên tôi có thể đi vào phòng bà.

風邪が治ったので、今夜はお風呂に入れる(はいれる)。
(kaze ga naotta node, konban ha ofuro ni hảieru)
Bởi vì tôi đã bớt cảm, nên tôi có thể tắm (đi vào bồn tắm) tối nay.

Nghĩa thứ 2 của 入る là “có thể đặt (để)”. Bạn không thể sử dụng thể khả năng của nó với nghĩa này bởi vì khi đó nó giống như một động từ phi ý chí.

この豚肉は大きすぎて冷蔵庫に入らない(はいらない)。(Đúng)
(kono butaniku ha ookisugute reizouko ni hairanai. )
Miếng thịt heo này quá to để bỏ lọt vào tủ lạnh.

この豚肉は大きすぎて冷蔵庫に入れない(はいれない)。(Sai)
(kono butaniku ha ookisugute reizouko ni hairenai. )

このチーズは冷蔵庫に入る(はいる)。 (Đúng)
(kono chi-zu ha reizouko ni hairu.)
Mẫu pho mát này có thể cho vào tủ lạnh.

このチーズは冷蔵庫に入れる(はいれる)。(Sai)
(kono chi-zu ha reizouko ni haireru.)

Để nói câu (sai) trên, bạn hãy sử dụng động từ 入れる(いれる: 入れられる(いれられる)/入れられない(いれられない).

この豚肉は大きすぎて冷蔵庫に入れられない(いれられない)。 (Đúng)
(kono butaniku ha ookisugite reizouko ni ierarenai.)
Mẫu thịt heo này quá to nên không thể cho hết vào tủ lạnh.

このチーズは冷蔵庫に入れられる(いれられる)。 (Đúng)
(kono chi-zu ha reizouko ni irerareru.)
Mẫu pho mát này có thể cho vào tủ lạnh.

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

Một số tính từ chỉ có vai trò làm vị ngữ Mặc dù hầu hết các tính từ có thể đóng vai trò vừa là vị ngữ, vừa là từ bổ nghĩa trong câu, tuy nhiên một số tính từ chỉ có vai trò làm vị ngữ. 「おおい」(...
Thì quá khứ dùng cho hiện tại trong tiếng Nhật – 1 今日は一日中忙しくて、疲れたよ。Tôi rất mệt vì đã bận rộn nguyên 1 ngày. I am exhausted since I have been busy all day long. Ở câu trên 疲れた (つかれる) nhấn mạnh tình t...
Sử dụng べきだ sau tính từ い như thế nào Khi muốn nói "nên làm gì đó" (should) , chỉ cần gắn thêm べきだ vào cuối câu sau động từ. Vậy với tính từ い thì sao ? Ví dụ: 健康のために野菜を食べるべきだ。 Bạn n...
Sự khác nhau giữa に và で khi sử dụng để chỉ nơi chốn (bao nhớ) Sự khác nau giữa に và で hay là cách sử dụng 2 từ này khi nói đến vị trí hay nơi chốn luôn là chuyện muôn thuở đối với các bạn học tiếng Nhật. Bài hôm ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.