Cách sử dụng tính từ như từ chỉ cảm thán

By | 19/12/2015

Cách sử dụng tính từ như một thán từ rất hay gặp trong manga của Nhật Bản.

Ví dụ:

あははは、面白い。 Haha, thật là thú vị. Haha, interesting!

まあ、すてき。 Oh! Tuyệt vời. Oh! Wonderful.

Chúng ta có thể sử dụng tính từ i(イ形容詞)để thể hiện cảm xúc của mình. Trường hợp tính từ na (な形容詞)thì hãy bỏ chữ な ở cuối ra.

Gần đây, giới trẻ hay lượt bỏ luôn chữ i cuối trong tính từ i để thể hiện cảm xúc.

Ví dụ:

はやっ : Nhanh (quick)

おそっ : Chậm (slow)

 うまっ : Ngon (delicious)

 きもっ : Kinh tởm (yucky)

やばっ : Cẩn thận ! (uh-oh)

 

Vẫn còn nhiều bài hay!

Chọn を hay と ? を và と là 2 từ đi theo sau động từ 言う (iu - nói). Dùng と khi muốn diễn đạt về chính xác điều đã nói. Dùng を khi muốn diễn đạt điều tương đương v...
Người Nhật hay nói có chữ さ ở cuối câu có nghĩa gì ? Chữ さ ở cuối câu mang ẩn ý là "Cho dù có gì xảy ra, tôi cũng không quan tâm". Và tùy ngữ cảnh mà nó mang ý nghĩa tích cực hoặc tiêu cực. ① Tích cực...
Luyện Nghe N4
Sự khác nhau giữa です và なのです Với những bạn mới học tiếng Nhật, mình thường hay sử dụng です. Còn なのです thì ít được học hơn. Bài này chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn về sự khác nhau giữa ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.