Cách sử dụng tính từ như từ chỉ cảm thán

By | 19/12/2015

Cách sử dụng tính từ như một thán từ rất hay gặp trong manga của Nhật Bản.

Ví dụ:

あははは、面白い。 Haha, thật là thú vị. Haha, interesting!

まあ、すてき。 Oh! Tuyệt vời. Oh! Wonderful.

Chúng ta có thể sử dụng tính từ i(イ形容詞)để thể hiện cảm xúc của mình. Trường hợp tính từ na (な形容詞)thì hãy bỏ chữ な ở cuối ra.

Gần đây, giới trẻ hay lượt bỏ luôn chữ i cuối trong tính từ i để thể hiện cảm xúc.

Ví dụ:

はやっ : Nhanh (quick)

おそっ : Chậm (slow)

 うまっ : Ngon (delicious)

 きもっ : Kinh tởm (yucky)

やばっ : Cẩn thận ! (uh-oh)

 

Vẫn còn nhiều bài hay!

Phân biệt を và が 私はラーメンを食べる。Tôi ăn ramen. I eat ramen. Cấu trúc của câu trên là "AはBをC". A(私) là chủ đề, C(食べる) là vi ngữ, B(ラーメン) là tân ngữ của câu. Khi đó,「私」là ...
Cách sử dụng あの, その Cách sử dụng tính từ chỉ hướng あの, その. (A) パリに友達がいます。あの友達は、やさしいです。 (誤)(Sai) Tôi có một người bạn ở Pari. Cậu ấy rất tốt. I have a friend in Paris. ...
Nói về sự kiện tương lai như thế nào 私は明日、学校に行きます。(Watashi ha ashita, gakkou ni ikimasu.) Tôi sẽ đi học vào ngày mai. I will go to school tomorrow.  Tiếng Nhật không có thì tương lai. ...
Bạn đã biết cách dùng động từ sở hữu 持ちます (もちます) ? 持つ cũng là một trong những từ phổ biến trong tiếng Nhật. 持つ có nghĩa là nắm giữ hoặc sở hữu cái gì đó. Xem 2 ví dụ bên dưới: ひろしは車を持っている。(Đúng) H...

Leave a Reply

Your email address will not be published.