Cách sử dụng tính từ như từ chỉ cảm thán

By | 19/12/2015

Cách sử dụng tính từ như một thán từ rất hay gặp trong manga của Nhật Bản.

Ví dụ:

あははは、面白い。 Haha, thật là thú vị. Haha, interesting!

まあ、すてき。 Oh! Tuyệt vời. Oh! Wonderful.

Chúng ta có thể sử dụng tính từ i(イ形容詞)để thể hiện cảm xúc của mình. Trường hợp tính từ na (な形容詞)thì hãy bỏ chữ な ở cuối ra.

Gần đây, giới trẻ hay lượt bỏ luôn chữ i cuối trong tính từ i để thể hiện cảm xúc.

Ví dụ:

はやっ : Nhanh (quick)

おそっ : Chậm (slow)

 うまっ : Ngon (delicious)

 きもっ : Kinh tởm (yucky)

やばっ : Cẩn thận ! (uh-oh)

 

Vẫn còn nhiều bài hay!

Cách nói than phiền không quá phản cảm Bạn có thể sử dụng tính từ(形容詞) hoặc danh tính từ(形容名詞)để nói lời than phiền, lời nhận xét một cách không phản cảm. Xem ví dụ sau: Sato: 今日の授業のノ...
Cách sử dụng từ せっかく せっかく là một trạng từ cực kỳ phổ biến trong tiếng Nhật, sử dụng せっかく trong câu sẽ làm tăng sinh động cho điều muốn nói. Ví dụ: Giáo viên: きょうのテストは中止...
Sự khác nhau giữa いい và 良い (đọc là よい) 「いい」 và 「良い」 đều có nghĩa giống nhau là tốt (good). Tuy nhiên vẫn có những trường hợp sử dụng khác nhau. 1. 「良い」thì có thể có từ phát sinh như 「良く」...
Những kiểu sử dụng thú vị của 屋 屋: や (Ốc) là chữ Hán tự có nghĩa là "nhà". Trong tiếng Nhật, 屋 đã được sử dụng với ý nghĩa 「お店」(おみせ: cửa hàng). Bài này chúng t...

Leave a Reply

Your email address will not be published.