Các cách sử dụng từ chỉ vị trí ここ

By | 18/05/2016

Đại từ chỉ nơi chốn ここ có nghĩa là “nơi này”. ここ là nơi mà người nói chỉ đến.

ここは、渋谷駅です。Nơi này là ga Shibya. This (place) is Shibuya Station.
ここは、私が生まれた町です。Nơi này là nơi tôi đã được sinh ra. This (place) is the town where I was born.

ここ có thể đi cùng với nhiều trợ từ khác để tạo thành một cụm trợ từ chỉ nơi chốn.

花火大会はここで開催されます。Lễ hội bắn pháo hoa sẽ được tổ chức ở đây. A fireworks event will be held here.
(私は)歩いてここへ来ました。Tôi đã đi bộ đến đây. I came here by foot.
雷門はここにあります。Kaminarimon ở đây. The Kaminarimon is here.
ツール・ド・フランスはここからスタートします。Tour de France sẽ xuất phát từ chỗ này. The Tour de France starts here.
ここまで来れば、もう安全です。Đã đến đây rồi thì xem như an toàn. Now that we are here, we are safe.

ここに, ここで, ここへ, ここから và ここまで có thể cấu thành một chủ ngữ nếu bạn thêm は vào ngay sau nó. Nhưng nhớ là không được đặt dấu “,” ngay sau nó, vì như vậy nó sẽ không đúng cấu trúc câu.

ここでは花火大会が開催されます。Đây là nơi sẽ tổ chức hội bắn pháo hoa. This is where the fireworks event will be held.
(私は)ここへは歩いて来ました。Đây là nơi tôi đã đi bộ đến. This is the place I walked to.
ここには雷門があります。Đây là nơi có Kaminarimon. This is where the Kaminarimon is.

Một chú ý là đôi khi bạn hay nhầm lẫn giữa ここで và ここに, bạn dùng với で khi muốn diễn đạt một hoạt động sau nó, và dùng với に khi muốn nói đến sự tồn tại của cái gì đó. Ví dụ:

Đọc thêm  Những kiểu sử dụng thú vị của 屋

花火大会はここで開催されます。
雷門はここにあります。

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

Cách dùng từ すっかり すっかり được sử dụng để nói về một trạng thái mà nó đã thay đổi hoàn toàn. Xem 2 ví dụ sau: もみじの葉っぱもすっかり赤くなり、外は美しい秋の景色だ。Lá của cây thông đã hoàn to...
おもしろい không phải là một tính từ mô tả cảm xúc Nếu ai đó nói おもしろかった sau khi xem xong một bộ phim, điều đó có nghĩa là bộ phim đó rất thú vị. Câu đầy đủ với chủ ngữ như sau: この映画はおもしろかった。 Bộ phi...
Luyện Nghe N5
Sự khác nhau giữa です và なのです Với những bạn mới học tiếng Nhật, mình thường hay sử dụng です. Còn なのです thì ít được học hơn. Bài này chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn về sự khác nhau giữa ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.