Category Archives: Từ cảm thán

Cách sử dụng とんでもない

とんでもない là từ được sử dụng rất thường xuyên ở Nhật, nhất là trên các show truyền hình vui nhộn. Dùng とんでもない như thế nào đây?! Ví dụ 田中:リンさんは日本語が上手ですね。 リン:いいえ、とんでもない。 2 câu trên dịch ra là Tanaka: Linh tiếng Nhật giỏi quá hen. Linh: Không, không có chuyện đó đâu. とんでもない: không có chuyện đó đâu… Read More »

Sử dụng だって như thế nào ?

だって được sử dụng để diễn đạt cảm thán của người nói. Xem ví dụ sau: Mother: どうしてご飯を残すの。 Mẹ: Sao con không ăn hết thức ăn hở ? Daughter: だって、おなかいっぱいなんだもん。 Con gái: Đã nói là no rồi mà! だって thể hiện rằng người nói muốn tạo một sự khẳng định, quyết đoán thẳng thắng chân thành.… Read More »