Câu kết thúc với ちゃいけない – 1

By | 12/03/2016

Cụm từ kết thúc ちゃいけない là hình thức biến âm của てはいけない. Bạn sử dụng nó khi muốn nói ai đó không nên làm gì điều gì đó.

ばかなことを聞いちゃいけない。Bạn không nên hỏi những câu ngu ngốc như vậy. You should not ask such a silly question.
人の嫌がることをしちゃいけません。Bạn không nên làm những điều mà người khác không thích. You should not do what embarrasses others.

てはいけない là hình thức dùng trong thể lịch sự, trong công việc…
ちゃいけない là hình thức dùng trong giao tiếp bình thường

Bạn có thể sử dụng cả 2 thể trên khi muốn hỏi về sự cho phép. Khi đó bạn nên nhấn giọng ở cuối câu.
君の家に行っちゃいけない?Tôi đến nhà bạn được chứ? May I come to your house?
電話番号を聞いちゃいけません?Cho tôi xin số điện thoại của bạn được chứ? May I ask your phone number?

Với 2 cách sử dụng ở trên của ちゃいけない, nếu bạn nhấn giọng hơi mạnh một xíu sẽ gây cảm giác áp lực cho người được hỏi. Khi muốn hỏi một cách mềm mỏng hơn, bạn nên sử dụng như sau:
君の家に行ってもいい?Tôi đến nhà bạn được hok? May I come to your house?
電話番号を聞いてもいいですか?Tôi xin số điện thoại của bạn được hok? May I ask your phone number?

Từ vựng:
ばか(な):ngu ngốc, vớ vẫn, (dùng khi muốn chửi ai đó 🙂 )

以上。

Xem thêm: Câu kết thúc với ちゃいけない -2 

Vẫn còn nhiều bài hay!

Hai cách để nói Làm gì đó quá nhanh Có 2 cách để nói "Anh ấy nói nhanh" trong tiếng Nhật như sau: (A) 彼は、はやくしゃべる。 He talks quickly. (B) 彼は、しゃべるのがはやい。 He talks quickly. Vậy thì "An...
ご連絡いたします là kính ngữ hay khiêm nhường ngữ Nếu bạn sử dụng tiếng Nhật để viết email, hay nói với khách hàng rằng “Tôi xin liên lạc lại sau”, thì câu sau là sự lựa chọn hoàn...
すみません và すいません cái nào đúng ? Khi bạn học tiếng Nhật, chắc chắn 100% là giáo viên cũng như trên sách vở chỉ dạy cho bạn rằng "xin lỗi" là すみません. Tuy nhiên, nếu bạn xem phim Nhật ho...
Sự khác nhau giữa うちに và あいだに Xem xét 2 ví dụ sau để tìm hiểu về sự khác nhau giữa うちに và あいだに. (A) 外が明るいうちに畑仕事をしておこう。 (B) 外が明るいあいだに畑仕事をしておこう。 Cả 2 câu trên đều có nghĩa chung...

Leave a Reply

Your email address will not be published.