Câu kết thúc với ちゃいけない – 1

By | 12/03/2016

Cụm từ kết thúc ちゃいけない là hình thức biến âm của てはいけない. Bạn sử dụng nó khi muốn nói ai đó không nên làm gì điều gì đó.

ばかなことを聞いちゃいけない。Bạn không nên hỏi những câu ngu ngốc như vậy. You should not ask such a silly question.
人の嫌がることをしちゃいけません。Bạn không nên làm những điều mà người khác không thích. You should not do what embarrasses others.

てはいけない là hình thức dùng trong thể lịch sự, trong công việc…
ちゃいけない là hình thức dùng trong giao tiếp bình thường

Bạn có thể sử dụng cả 2 thể trên khi muốn hỏi về sự cho phép. Khi đó bạn nên nhấn giọng ở cuối câu.
君の家に行っちゃいけない?Tôi đến nhà bạn được chứ? May I come to your house?
電話番号を聞いちゃいけません?Cho tôi xin số điện thoại của bạn được chứ? May I ask your phone number?

Với 2 cách sử dụng ở trên của ちゃいけない, nếu bạn nhấn giọng hơi mạnh một xíu sẽ gây cảm giác áp lực cho người được hỏi. Khi muốn hỏi một cách mềm mỏng hơn, bạn nên sử dụng như sau:
君の家に行ってもいい?Tôi đến nhà bạn được hok? May I come to your house?
電話番号を聞いてもいいですか?Tôi xin số điện thoại của bạn được hok? May I ask your phone number?

Từ vựng:
ばか(な):ngu ngốc, vớ vẫn, (dùng khi muốn chửi ai đó 🙂 )

以上。

Xem thêm: Câu kết thúc với ちゃいけない -2 

Vẫn còn nhiều bài hay!

Câu kết thúc với ちゃった – 1 Ví dụ: まだ宿題やっているの。僕はもう終わらせちゃったよ。Bạn vẫn đang làm bài tập về nhà đó hả? Tớ đã làm xong hết rồi. Are you still working on your homework? I already ha...
[20歳] đọc là はたち, vậy còn cách đọc nào khác không? Tiếng Việt: 20歳(にじっ・さい): Đây là cách đọc cơ bản, chính thức nhất. 20歳(にじゅっ・さい): Đây là cách đọc trong những năm gần đây. cách đọ...
Luyện Nghe N3
Sự khác nhau giữa ように và ために Cả ように và ために đều được sử dụng để nhấn mạnh 1 mục tiêu với nghĩa là "để mà". Khi bạn sử dụng chúng với ý nghĩa như vậy, thì よう...

Leave a Reply

Your email address will not be published.