Câu kết thúc với ちゃいけない – 2

By | 12/03/2016

Tiếp theo bài viết Câu kết thúc với ちゃいけない – 1, bài này mình sẽ bói về những cách sử dụng tương tự với ちゃいけない trong tiếng Nhật.

見ちゃだめ。Không được nhìn. Don’t look.

Cụm từ ちゃだめ được sử dụng rộng rãi hơn ちゃいけない.

バスの走行中は、運転手に話しかけてはならない。Không được nói chuyện với tài xế trong khi xe đang chạy.

Cụm từ てはならない dùng lịch sự hơn ちゃいけない.

肉だけでなく、野菜も食べなくちゃいけない。
肉だけでなく、野菜も食べなきゃいけない。
Hai câu trên có cùng nghĩa là: Bạn nên ăn cả thịt lẫn rau.  You should eat vegetables as well as meat.

なくちゃいけない và なきゃいけない đều là thể biến âm của なくてはいけない, sử dụng để khuyên làm điều gì đó.

たとえ嫌いなものでも、出されたものは食べなくちゃだめ。
たとえ嫌いなものでも、出されたものは食べなきゃだめ。
Hai câu trên có cùng nghĩa là: Bạn nên tất những gì bạn được phục vụ, ngay cả khi bạn không thích nó. You should eat what you are served, even if you don’t like it.

なくちゃだめ  và なきゃだめ được sử dụng thông dụng hơn  なくちゃいけない và  なきゃいけない.

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

Sử dụng ても với các từ nghi vấn ても(でも)có thể sử dụng với các từ nghi vấn như là いつ、どこ、何、どんな、誰と。。。 Nghĩa của nó sẽ trở thành: bất cứ khi nào, dù ở đâu, dù là gì, dù như thế nào, dù...
Cách dùng từ てっきり てっきり được sử dụng khi người nói nhận ra rằng họ đã hiểu lầm về một chuyện gì đó. Cùng xem ví dụ sau: 山田さんは化学のことなら何でも知っているから、てっきり大学の先生だと思っていました。(...
Chọn を hay と ? を và と là 2 từ đi theo sau động từ 言う (iu - nói). Dùng と khi muốn diễn đạt về chính xác điều đã nói. Dùng を khi muốn diễn đạt điều tương đương v...
Luyện Nghe N3

Leave a Reply

Your email address will not be published.