Câu kết thúc với ちゃった – 2

By | 24/02/2016

Bài này chúng ta sẽ nói đến những hình thức biến âm khác và thể hiện tại của ちゃった. Câu kết thúc với ちゃった.

① じゃった
坂道で転んじゃった。Tôi lỡ ngã trên đường dốc. I fell down on the slope.
大好きなおばあちゃんが死んじゃった。Người bà yêu quí của tôi đã mất. My dear grandmother died.
800メートルも泳いじゃった。Tôi đã bơi được tận 800m. I swam as far as 800 meters.

Cụm từ じゃった là biến âm của でしまった.  tương tự như ちゃった là biến âm của てしまった.

② ちゃう
早くしないと遅刻しちゃう。Không nhanh lên thì trễ mất! I will be late if I do not hurry.
そう言われても困っちゃう。Tôi sẽ tiêu nếu bạn nói điều đó ra. I will be embarrassed if you say such a thing.

Cụm từ ちゃう là biến âm của てしまう, chính là thể hiện tại của ちゃった.

③ じゃう
それを食べたら死んじゃうよ。Nếu ăn nó bạn sẽ chết đó. You will die if you eat it.
足元に注意しないと転んじゃうよ。Cẩn thận dưới chân chứ không là bạn sẽ ngã đó. You will fall down if you do not watch your step.

Cụm từ じゃう là biến âm của でしまう, chính là thể hiện tại của じゃった.

④ ちゃおう、じゃおう
早く宿題を終わらせちゃおう。Hãy cùng làm nhanh cho xong bài tập về nhà nào! Let’s hurry to finish our homework.
このテレビゲームで遊んじゃおう。Hãy cùng chơi video game này nào! Let’s play this video game.

Cụm từ ちゃおう và じゃおう là biến âm của てしまおう và でしまおう theo hình thức thể ý chí.

Từ vựng:
坂道(さかみち): đường dốc
遅刻(ちこく): trễ
足元(あしもと): dưới chân, bước chân, bước đi

Đọc thêm  Ý nghĩa thú vị của từ あまのじゃく (天邪鬼)

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

Những câu chúc mừng năm mới trong tiếng Nhật Dưới đây là những câu chúc mừng năm mới trong tiếng Nhật. お正月 (o syougatu): Tết dương  よいお年を (Yoi otoshi o): Chúc một năm tốt lành Đây là câu c...
Phân biệt を và が 私はラーメンを食べる。Tôi ăn ramen. I eat ramen. Cấu trúc của câu trên là "AはBをC". A(私) là chủ đề, C(食べる) là vi ngữ, B(ラーメン) là tân ngữ của câu. Khi đó,「私」là ...
Sự khác nhau giữa たいと思っている và たがっている Thông thường, chúng ta dùng たい để thể nói "muốn" hay "khao khát" của cá nhân người nói (ngôi thứ nhất). Khi nhấn mạnh "muốn" của người khác (ngôi thứ ...
Danh từ hình thức và liên kết từ の Danh từ hình thức và liên kết từ の. 言うは易く、行うは難し。Nói thì dễ, làm mới khó. Saying is easy, doing is difficult. Đây là một câu tục ngữ trong tiếng ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.