Chọn を hay と ?

By | 12/04/2017

を và と là 2 từ đi theo sau động từ 言う (iu – nói).

Dùng と khi muốn diễn đạt về chính xác điều đã nói.

Dùng を khi muốn diễn đạt điều tương đương với lời đã nói.

Xem ví dụ sau:

(1) さとしはキムにさよならと行った。(Satoshi ha Kim ni sayonara to itta) Satoshi đã nói “Sayonara” với Kim.

(2) さとしはキムにさよならを行った。(Satoshi ha Kim ni sayonara wo itta) Satoshi đã nói lời tạm biệt với Kim.

Cả 2 câu trên đều đúng, nhưng ý nghĩa khác nhau.

Câu (1) dùng と, chỉ chính xác câu Satoshi đã nói là “Sayonara”.

Câu (2) dùng を, ý muốn nói rằng Satoshi nói lời tạm biệt. Từ chính xác mà Satoshi nói đã có thể là “バイバイ”, “じゃあね”, “またね”…

 

hqdefault

Vẫn còn nhiều bài hay!

Thì quá khứ dùng cho hiện tại trong tiếng Nhật – 1 今日は一日中忙しくて、疲れたよ。Tôi rất mệt vì đã bận rộn nguyên 1 ngày. I am exhausted since I have been busy all day long. Ở câu trên 疲れた (つかれる) nhấn mạnh tình t...
Sự khác nhau giữa たら và なら たら và なら là 2 từ được sử dụng thường xuyên trong tiếng Nhật để nói "nếu", tuy nhiên có rất nhiều bạn lầm lẫn giữa 2 từ này. Sự khác nhau giữa たら và なら...
Từ láy trong tiếng Nhật 50 TỪ LÁY TIẾNG NHẬT THÔNG DỤNG 1. とうとう : CUỐI CÙNG, KẾT CỤC, SAU CÙNG 2. はらはら : ÁY NÁY 3. ぼろぼろ : RÁCH TƠI TẢ, TE TUA 4. ぺらぺら : LƯU LOÁT, TRÔI C...
こわい không phân biệt giữa “đáng sợ” (scary) và “bị hoảng sợ” (scared)... Nếu ai đó nói với bạn : こわかった sau khi xem một bộ phim kinh dị. Điều đó có nghĩa là bộ phim thật đáng sợ, còn người nói thì bị hoảng sợ. Câu hoàn chỉnh...

Leave a Reply

Your email address will not be published.