Chọn を hay と ?

By | 12/04/2017

を và と là 2 từ đi theo sau động từ 言う (iu – nói).

Dùng と khi muốn diễn đạt về chính xác điều đã nói.

Dùng を khi muốn diễn đạt điều tương đương với lời đã nói.

Xem ví dụ sau:

(1) さとしはキムにさよならと行った。(Satoshi ha Kim ni sayonara to itta) Satoshi đã nói “Sayonara” với Kim.

(2) さとしはキムにさよならを行った。(Satoshi ha Kim ni sayonara wo itta) Satoshi đã nói lời tạm biệt với Kim.

Cả 2 câu trên đều đúng, nhưng ý nghĩa khác nhau.

Câu (1) dùng と, chỉ chính xác câu Satoshi đã nói là “Sayonara”.

Câu (2) dùng を, ý muốn nói rằng Satoshi nói lời tạm biệt. Từ chính xác mà Satoshi nói đã có thể là “バイバイ”, “じゃあね”, “またね”…

 

hqdefault

Vẫn còn nhiều bài hay!

Nói dối! Ví dụ: Teacher: さと、どうして宿題を忘れたのかな。 Sato, vì sao em lại không làm bài tập về nhà. Sato: それが、竜巻に飛ばされてしまったんです。 Nó đã bị gió lốc cuốn đi mất tiêu. Tea...
Less than Nothing – Chẳng có chút gì … 3日で会社をやめるなんて、たけしは忍耐力がなさすぎる。 Takeshi chẳng có chút kiên nhẫn gì khi mà đã bỏ việc khi mới đi làm có 3 ngày. Takeshi lacks perseverance to have quit h...
Sử dụng だって như thế nào ? だって được sử dụng để diễn đạt cảm thán của người nói. Xem ví dụ sau: Mother: どうしてご飯を残すの。 Mẹ: Sao con không ăn hết thức ăn hở ? D...
TỪ VỰNG NGÀY TẾT Từ vựng để chém gió trong ngày Tết đây rồi. しょうがつ 正月 / syougatsu / Tết Dương きゅうしょうがつ 旧正月 / kyuusyougatsu / Tết ta おおみそか 大晦日 ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.