Danh từ hình thức và liên kết từ の

By | 02/02/2016

Danh từ hình thức và liên kết từ の.

言うは易く、行うは難し。Nói thì dễ, làm mới khó. Saying is easy, doing is difficult.

Đây là một câu tục ngữ trong tiếng Nhật, được viết trong văn phạm cổ điển. Trong tiếng Nhật hiện đại, bạn phải sử dụng 言うこと để nói “Nói” và おこなうこと(行うこと)để nói “Làm”. Từ こと được gọi là danh từ hình thức 形式名詞, gần giống với từ “thing” trong tiếng Anh. Nó có thể kết hợp với động từ đẻ tạo thành một mệnh đề danh từ.

テニスをするは楽しい。 (Sai) Chơi tennis thì vui. (Incorrect) Playing tennis is fun.
テニスをすることは楽しい。(Đúng) Chơi tennis thì vui.

Bạn có thể thay thế こと bằng の. Liên kết từ の cũng có thể dùng như một danh từ hình thức. Mình đã từng viết bài giải thích về điều này (xem link cuối bài viết).

テニスをするのは楽しい。(Đúng) Chơi tennis thì vui.

Xem thêm: Cách thay thế giữa の và こと.

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

Ý nghĩa thú vị của từ あまのじゃく (天邪鬼) あまのじゃく (天邪鬼) là từ mô tả tính cách của 1 người mà không bao giờ thể hiện tình cảm thật sự ra ngoài, hoặc thường hay làm những điều ngược với suy nghĩ ...
Sự khác nhau giữa よくも và よく Xem các ví dụ bên dưới: よくやった!これで問題は解決(かいけつ)した。Làm tốt lắm. Bạn đã giải quyết em đẹp vấn đề. Good job! You solved the problem. よく thườ...
Câu kết thúc với ちゃった – 1 Ví dụ: まだ宿題やっているの。僕はもう終わらせちゃったよ。Bạn vẫn đang làm bài tập về nhà đó hả? Tớ đã làm xong hết rồi. Are you still working on your homework? I already ha...
ご連絡いたします là kính ngữ hay khiêm nhường ngữ Nếu bạn sử dụng tiếng Nhật để viết email, hay nói với khách hàng rằng “Tôi xin liên lạc lại sau”, thì câu sau là sự lựa chọn hoàn...

Leave a Reply

Your email address will not be published.