Danh từ hình thức và liên kết từ の

By | 02/02/2016

Danh từ hình thức và liên kết từ の.

言うは易く、行うは難し。Nói thì dễ, làm mới khó. Saying is easy, doing is difficult.

Đây là một câu tục ngữ trong tiếng Nhật, được viết trong văn phạm cổ điển. Trong tiếng Nhật hiện đại, bạn phải sử dụng 言うこと để nói “Nói” và おこなうこと(行うこと)để nói “Làm”. Từ こと được gọi là danh từ hình thức 形式名詞, gần giống với từ “thing” trong tiếng Anh. Nó có thể kết hợp với động từ đẻ tạo thành một mệnh đề danh từ.

テニスをするは楽しい。 (Sai) Chơi tennis thì vui. (Incorrect) Playing tennis is fun.
テニスをすることは楽しい。(Đúng) Chơi tennis thì vui.

Bạn có thể thay thế こと bằng の. Liên kết từ の cũng có thể dùng như một danh từ hình thức. Mình đã từng viết bài giải thích về điều này (xem link cuối bài viết).

テニスをするのは楽しい。(Đúng) Chơi tennis thì vui.

Xem thêm: Cách thay thế giữa の và こと.

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

Phân biện cách sử dụng của 分かる, 判る và 解る (đều đọc là わかる) Tiếng Nhật thật là rắc rối phải không các bạn! Cả 3 từ 分かる, 判る và 解る đều đọc là わかる và có ý nghĩa chung là "hiểu". Tuy nhiên trong từng tình huống cụ...
Cách giới thiệu trong tiếng Nhật – 1 Bài này mình sẽ nói về cách dùng từ nhân xưng khi giới thiệu trong tiếng Nhật: 人(ひと), 者(もの) và 方(かた). Về cơ bản, chúng ta có thể sử dụng 人(ひと) để c...
Thì quá khứ dùng cho hiện tại trong tiếng Nhật – 2 Sayaka: 遅いじゃない。15分も遅刻よ! Chẳng phải trễ lắm rồi sao. Em đã đợi anh 15p rồi đó. You are so late! I’ve been waiting for fifteen minutes. Hiroshi: ごめんごめん...
[20歳] đọc là はたち, vậy còn cách đọc nào khác không? Tiếng Việt: 20歳(にじっ・さい): Đây là cách đọc cơ bản, chính thức nhất. 20歳(にじゅっ・さい): Đây là cách đọc trong những năm gần đây. cách đọ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.