Danh từ hình thức và liên kết từ の

By | 02/02/2016

Danh từ hình thức và liên kết từ の.

言うは易く、行うは難し。Nói thì dễ, làm mới khó. Saying is easy, doing is difficult.

Đây là một câu tục ngữ trong tiếng Nhật, được viết trong văn phạm cổ điển. Trong tiếng Nhật hiện đại, bạn phải sử dụng 言うこと để nói “Nói” và おこなうこと(行うこと)để nói “Làm”. Từ こと được gọi là danh từ hình thức 形式名詞, gần giống với từ “thing” trong tiếng Anh. Nó có thể kết hợp với động từ đẻ tạo thành một mệnh đề danh từ.

テニスをするは楽しい。 (Sai) Chơi tennis thì vui. (Incorrect) Playing tennis is fun.
テニスをすることは楽しい。(Đúng) Chơi tennis thì vui.

Bạn có thể thay thế こと bằng の. Liên kết từ の cũng có thể dùng như một danh từ hình thức. Mình đã từng viết bài giải thích về điều này (xem link cuối bài viết).

テニスをするのは楽しい。(Đúng) Chơi tennis thì vui.

Xem thêm: Cách thay thế giữa の và こと.

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

Sự khác nhau giữa に và で khi sử dụng để chỉ nơi chốn (bao nhớ) Sự khác nau giữa に và で hay là cách sử dụng 2 từ này khi nói đến vị trí hay nơi chốn luôn là chuyện muôn thuở đối với các bạn học tiếng Nhật. Bài hôm ...
Sử dụng ても với các từ nghi vấn ても(でも)có thể sử dụng với các từ nghi vấn như là いつ、どこ、何、どんな、誰と。。。 Nghĩa của nó sẽ trở thành: bất cứ khi nào, dù ở đâu, dù là gì, dù như thế nào, dù...
Thì quá khứ dùng cho hiện tại trong tiếng Nhật – 3 くじらは生きたさかなを食べる。Cá voi ăn cá sống. Whales eat live fish. Sự sử dụng này của 生きた mang tính thành ngữ. 生きた không phải chỉ hành động hay trạng thái sốn...
おもしろい không phải là một tính từ mô tả cảm xúc Nếu ai đó nói おもしろかった sau khi xem xong một bộ phim, điều đó có nghĩa là bộ phim đó rất thú vị. Câu đầy đủ với chủ ngữ như sau: この映画はおもしろかった。 Bộ phi...

Leave a Reply

Your email address will not be published.