Hai cách để nói “Không quan tâm dù có điều gì xảy ra hay không”

By | 27/12/2015

Xem xét 2 ví dụ là 2 cách nói sau:

彼が来ても来なくても、キムラの誕生日パーティーは開催されます。Chúng ta vẫn sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho Kimura dù cậu ấy có đến hay không. We will hold Kimura’s birthday party whether he comes or not.

彼が来ようが来まいが、キムラの誕生日パーティーは開催されます。Chúng ta vẫn sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho Kimura dù cậu ấy có đến hay không. We will hold Kimura’s birthday party whether he comes or not.

 

Cả “~ても~なくても” và “~(よ)うが~まいが” đều có nghĩa là “không vấn đề gì cả dù cho chuyện gì đó có xảy ra hay không”. Cách nói thứ 2 thì lịch sự và người lớn hơn.

 

その弁護士のアドバイスに耳を貸そうが貸すまいが、料金を払わなければならない。Dù bạn có nghe hay không nghe theo lời khuyên của luật sư, thì bạn đều phải trả lệ phí cho nó. You must pay for the attorney’s advice whether you listen to it or not.

あなたがそのテレビ番組を見ようが見まいが、私には関係ない。Dù bạn có xem chương trình TV đó hay không thì cũng chẳng liên quan đến tôi. I don’t care whether you watch the TV program or not.

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

Sử dụng べきだ sau tính từ い như thế nào Khi muốn nói "nên làm gì đó" (should) , chỉ cần gắn thêm べきだ vào cuối câu sau động từ. Vậy với tính từ い thì sao ? Ví dụ: 健康のために野菜を食べるべきだ。 Bạn n...
Less than Nothing – Chẳng có chút gì … 3日で会社をやめるなんて、たけしは忍耐力がなさすぎる。 Takeshi chẳng có chút kiên nhẫn gì khi mà đã bỏ việc khi mới đi làm có 3 ngày. Takeshi lacks perseverance to have quit h...
すみません và すいません cái nào đúng ? Khi bạn học tiếng Nhật, chắc chắn 100% là giáo viên cũng như trên sách vở chỉ dạy cho bạn rằng "xin lỗi" là すみません. Tuy nhiên, nếu bạn xem phim Nhật ho...
Người Nhật hay nói có chữ さ ở cuối câu có nghĩa gì ? Chữ さ ở cuối câu mang ẩn ý là "Cho dù có gì xảy ra, tôi cũng không quan tâm". Và tùy ngữ cảnh mà nó mang ý nghĩa tích cực hoặc tiêu cực. ① Tích cực...

Leave a Reply

Your email address will not be published.