Hai cách để nói Làm gì đó quá nhanh

By | 01/01/2016

Có 2 cách để nói “Anh ấy nói nhanh” trong tiếng Nhật như sau:

(A) 彼は、はやくしゃべる。 He talks quickly.
(B) 彼は、しゃべるのがはやい。 He talks quickly.

Vậy thì “Anh ấy nói quá nhanh” sẽ được nói như thế nào.

(A’)彼ははやすぎてしゃべる。(誤)(Sai) He talks too quickly.
(B’)彼は、しゃべるのがはやすぎる。 He talks too quickly.

「はやすぎる」nghĩa là “quá nhanh”. Và bởi vì 「すぎる」là động từ, nên 「はやすぎる」cũng là thuộc động từ. Vì là động từ nên có thể dùng như vị ngữ đứng ở cuối câu như ví dụ (B’) là đúng. Còn dùng như một trạng từ ở ví dụ A’ là sai ngữ pháp. Vẫn có thể nói được như kiểu cấu trúc (A) khi muốn nói “Anh ấy nói quá nhanh” như sau:

(A’’)彼は、はやくしゃべりすぎる。(正)(Đúng) He talks too quickly.

Mặc dù 「しゃべりすぎる」có nghĩa là “nói quá nhiều”, nhưng mà khi ghép với 「はやく」phía trước thì nó có nghĩa là nói quá nhanh. Đây là cách nói đúng và thường xuất hiện trong văn nói giao tiếp hơn là văn viết.

Xem một số ví dụ giống như trường hợp trên:

今日は早く帰りすぎた。Hôm nay tôi về nhà quá sớm. I returned home too early. (文法的には...今日は帰るのが早すぎた)
駅に早く着きすぎた。Tôi đến ga quá sớm. I arrived at the station too early. (駅に着くのが早すぎた)
ひろしのことをきつく怒りすぎた。Tôi đã mắng Hiroshi một cách quá nghiêm khét. I scolded Hiroshi too harshly. (ひろしのことを怒るやり方がきつすぎた)
この会社に長く居すぎた。Tôi đã làm việc cho công ty này trong thời gian rất dài. I have worked for this company too long. (この会社にいる期間が長すぎた)

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

Cách sử dụng động từ 入る (はいる) Động từ 入る có 2 nghĩa khác nhau. Một là "đi vào". Khi bạn sử dụng 入る với nghĩa này, bạn có thể sử dụng nó với thể khả năng. 祖母の許しが出たので、(彼女の)部屋に入れる...
Cách sử dụng とんでもない とんでもない là từ được sử dụng rất thường xuyên ở Nhật, nhất là trên các show truyền hình vui nhộn. Dùng とんでもない như thế nào đây?! Ví dụ 田中:リンさんは日本語が上...
Chọn を hay と ? を và と là 2 từ đi theo sau động từ 言う (iu - nói). Dùng と khi muốn diễn đạt về chính xác điều đã nói. Dùng を khi muốn diễn đạt điều tương đương v...
Liên kết từ まま Ví dụ: (私は)窓を開けたまま留守にした。 Tôi rời khỏi nhà trong khi cửa sổ vẫn đang mở. I left home with the windows of my house open. ひろしは下着を着たままお風呂に入った。Hiroshi ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.