Hai cách để nói Làm gì đó quá nhanh

By | 01/01/2016

Có 2 cách để nói “Anh ấy nói nhanh” trong tiếng Nhật như sau:

(A) 彼は、はやくしゃべる。 He talks quickly.
(B) 彼は、しゃべるのがはやい。 He talks quickly.

Vậy thì “Anh ấy nói quá nhanh” sẽ được nói như thế nào.

(A’)彼ははやすぎてしゃべる。(誤)(Sai) He talks too quickly.
(B’)彼は、しゃべるのがはやすぎる。 He talks too quickly.

「はやすぎる」nghĩa là “quá nhanh”. Và bởi vì 「すぎる」là động từ, nên 「はやすぎる」cũng là thuộc động từ. Vì là động từ nên có thể dùng như vị ngữ đứng ở cuối câu như ví dụ (B’) là đúng. Còn dùng như một trạng từ ở ví dụ A’ là sai ngữ pháp. Vẫn có thể nói được như kiểu cấu trúc (A) khi muốn nói “Anh ấy nói quá nhanh” như sau:

(A’’)彼は、はやくしゃべりすぎる。(正)(Đúng) He talks too quickly.

Mặc dù 「しゃべりすぎる」có nghĩa là “nói quá nhiều”, nhưng mà khi ghép với 「はやく」phía trước thì nó có nghĩa là nói quá nhanh. Đây là cách nói đúng và thường xuất hiện trong văn nói giao tiếp hơn là văn viết.

Xem một số ví dụ giống như trường hợp trên:

今日は早く帰りすぎた。Hôm nay tôi về nhà quá sớm. I returned home too early. (文法的には...今日は帰るのが早すぎた)
駅に早く着きすぎた。Tôi đến ga quá sớm. I arrived at the station too early. (駅に着くのが早すぎた)
ひろしのことをきつく怒りすぎた。Tôi đã mắng Hiroshi một cách quá nghiêm khét. I scolded Hiroshi too harshly. (ひろしのことを怒るやり方がきつすぎた)
この会社に長く居すぎた。Tôi đã làm việc cho công ty này trong thời gian rất dài. I have worked for this company too long. (この会社にいる期間が長すぎた)

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

Danh từ hình thức và liên kết từ の Danh từ hình thức và liên kết từ の. 言うは易く、行うは難し。Nói thì dễ, làm mới khó. Saying is easy, doing is difficult. Đây là một câu tục ngữ trong tiếng ...
Các cách sử dụng từ chỉ vị trí ここ Đại từ chỉ nơi chốn ここ có nghĩa là "nơi này". ここ là nơi mà người nói chỉ đến. ここは、渋谷駅です。Nơi này là ga Shibya. This (place) is Shibuya Station. ここは...
Sự khác nhau giữa です và なのです Với những bạn mới học tiếng Nhật, mình thường hay sử dụng です. Còn なのです thì ít được học hơn. Bài này chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn về sự khác nhau giữa ...
Sử dụng だって như thế nào ? だって được sử dụng để diễn đạt cảm thán của người nói. Xem ví dụ sau: Mother: どうしてご飯を残すの。 Mẹ: Sao con không ăn hết thức ăn hở ? D...

Leave a Reply

Your email address will not be published.