Less than Nothing – Chẳng có chút gì …

By | 19/04/2016

3日で会社をやめるなんて、たけしは忍耐力がなさすぎる。
Takeshi chẳng có chút kiên nhẫn gì khi mà đã bỏ việc khi mới đi làm có 3 ngày.
Takeshi lacks perseverance to have quit his company in three days.

なさすぎる có nghĩa đen là “ít hơn không gì cả – less than nothing”. Nghe có vẽ vô lý, nhưng nó là một dạng thành ngữ. Nó có nghĩa là “ít hơn mà nó nên có”.  Một ví dụ khác:

そんなことを言うなんて、デリカシーがなさすぎるよ。
Bạn không hề suy nghĩ cân nhắc gì khi mà nói như vạy.
You lack the consideration saying such a thing.
なさすぎる không chỉ là một thành ngữ mà còn có cấu trúc khác thường. Thông thường すぎる đi cùng với 1 tính từ い, ví dụ 美しすぎる (quá đẹp) hoặc 速すぎる (quá nhanh). Vậy nên, nếu theo quy luật này bạn phải nói là なすぎる. Tuy nhiên có một chữ さ ở giữa な và すぎる.

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

Cách sử dụng từ せっかく せっかく là một trạng từ cực kỳ phổ biến trong tiếng Nhật, sử dụng せっかく trong câu sẽ làm tăng sinh động cho điều muốn nói. Ví dụ: Giáo viên: きょうのテストは中止...
Thì quá khứ dùng cho hiện tại trong tiếng Nhật – 2 Sayaka: 遅いじゃない。15分も遅刻よ! Chẳng phải trễ lắm rồi sao. Em đã đợi anh 15p rồi đó. You are so late! I’ve been waiting for fifteen minutes. Hiroshi: ごめんごめん...
Sự khác nhau giữa 言いたいこと và 話したいこと (1) Makoto: ひろし、ちょっと言いたいことがあるんだけど。Hiroshi, tôi có chuyện muốn nói với bạn. Hiroshi, I have something to tell you. (2) Taro: ひろし、ちょっと話したいことがあるんだけど。H...
Sự khác nhau giữa たら và なら たら và なら là 2 từ được sử dụng thường xuyên trong tiếng Nhật để nói "nếu", tuy nhiên có rất nhiều bạn lầm lẫn giữa 2 từ này. Sự khác nhau giữa たら và なら...

Leave a Reply

Your email address will not be published.