Less than Nothing – Chẳng có chút gì …

By | 19/04/2016

3日で会社をやめるなんて、たけしは忍耐力がなさすぎる。
Takeshi chẳng có chút kiên nhẫn gì khi mà đã bỏ việc khi mới đi làm có 3 ngày.
Takeshi lacks perseverance to have quit his company in three days.

なさすぎる có nghĩa đen là “ít hơn không gì cả – less than nothing”. Nghe có vẽ vô lý, nhưng nó là một dạng thành ngữ. Nó có nghĩa là “ít hơn mà nó nên có”.  Một ví dụ khác:

そんなことを言うなんて、デリカシーがなさすぎるよ。
Bạn không hề suy nghĩ cân nhắc gì khi mà nói như vạy.
You lack the consideration saying such a thing.
なさすぎる không chỉ là một thành ngữ mà còn có cấu trúc khác thường. Thông thường すぎる đi cùng với 1 tính từ い, ví dụ 美しすぎる (quá đẹp) hoặc 速すぎる (quá nhanh). Vậy nên, nếu theo quy luật này bạn phải nói là なすぎる. Tuy nhiên có một chữ さ ở giữa な và すぎる.

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

Luyện Nghe N4
Sự khác nhau giữa たいと思っている và たがっている Thông thường, chúng ta dùng たい để thể nói "muốn" hay "khao khát" của cá nhân người nói (ngôi thứ nhất). Khi nhấn mạnh "muốn" của người khác (ngôi thứ ...
Những câu chúc mừng năm mới trong tiếng Nhật Dưới đây là những câu chúc mừng năm mới trong tiếng Nhật. お正月 (o syougatu): Tết dương  よいお年を (Yoi otoshi o): Chúc một năm tốt lành Đây là câu c...
Câu kết thúc với ちゃった – 2 Bài này chúng ta sẽ nói đến những hình thức biến âm khác và thể hiện tại của ちゃった. Câu kết thúc với ちゃった. ① じゃった 坂道で転んじゃった。Tôi lỡ ngã trên đường d...

Leave a Reply

Your email address will not be published.