Người Nhật hay nói có chữ さ ở cuối câu có nghĩa gì ?

By | 11/05/2016

Chữ さ ở cuối câu mang ẩn ý là “Cho dù có gì xảy ra, tôi cũng không quan tâm”. Và tùy ngữ cảnh mà nó mang ý nghĩa tích cực hoặc tiêu cực.

① Tích cực

大丈夫。何とかなるさ。Không vấn đề gì. Mọi thứ sẽ ổn thôi. It’s okay. Things will turn around.

Hậu tố さ ở cuối câu nhấn mạnh một cái nhìn lạc quan ở người nói. Nếu nó được nói với một âm điệu cao sáng, nó sẽ thể hiện rằng người nói đang gửi đến một tín hiệu tích cực. さ thường được sử dụng bởi nam giới, nó làm nghe có vẽ mạnh mẽ.

あんな女にふられたって平気さ。 (Đúng) Tôi không quan tâm nếu cô ấy bỏ tôi. (Correct) I don’t care if she dumps me.
あんな男にふられたって平気さ。(Nghe hơi ngông) Tôi không quan tâm nếu anh ấy bỏ tôi. (A bit unusual) I don’t care if he dumps me.

Phụ nữ hay nói như sau:
あんな男にふられたって平気よ。(Tự nhiên) Nếu anh ấy bỏ tôi, tôi cũng sẽ ổn thôi. (Natural) I’ll be okay if he dumps me.

② Tiêu cực

僕なんかが告白したって彼女が「うん」と言うはずないさ。Tớ cá là cô ấy sẽ nói “không” nếu tớ thú nhận là thích cô ấy. I bet she won’t say “yes” if I asked her to be my girlfriend.

Bởi vì hậu tố “さ” luôn thêm một sắc thái kiểu “dù có gì xảy ra, tôi cũng không quan tâm”, nêu bạn có thể sử dụng nó không chỉ trong câu tích cực mà cả trong câu mang ý tiêu cực. Như câu trên nghe có vẽ tự ti…

以上。

Đọc thêm  Nói về sự kiện tương lai như thế nào - 2

Vẫn còn nhiều bài hay!

TỪ VỰNG NGÀY TẾT Từ vựng để chém gió trong ngày Tết đây rồi. しょうがつ 正月 / syougatsu / Tết Dương きゅうしょうがつ 旧正月 / kyuusyougatsu / Tết ta おおみそか 大晦日 ...
Sự khác nhau giữa ように và ために Cả ように và ために đều được sử dụng để nhấn mạnh 1 mục tiêu với nghĩa là "để mà". Khi bạn sử dụng chúng với ý nghĩa như vậy, thì よう...
Cách sử dụng từ せっかく せっかく là một trạng từ cực kỳ phổ biến trong tiếng Nhật, sử dụng せっかく trong câu sẽ làm tăng sinh động cho điều muốn nói. Ví dụ: Giáo viên: きょうのテストは中止...
Cách dùng từ すっかり すっかり được sử dụng để nói về một trạng thái mà nó đã thay đổi hoàn toàn. Xem 2 ví dụ sau: もみじの葉っぱもすっかり赤くなり、外は美しい秋の景色だ。Lá của cây thông đã hoàn to...

Leave a Reply

Your email address will not be published.