Người Nhật hay nói có chữ さ ở cuối câu có nghĩa gì ?

By | 11/05/2016

Chữ さ ở cuối câu mang ẩn ý là “Cho dù có gì xảy ra, tôi cũng không quan tâm”. Và tùy ngữ cảnh mà nó mang ý nghĩa tích cực hoặc tiêu cực.

① Tích cực

大丈夫。何とかなるさ。Không vấn đề gì. Mọi thứ sẽ ổn thôi. It’s okay. Things will turn around.

Hậu tố さ ở cuối câu nhấn mạnh một cái nhìn lạc quan ở người nói. Nếu nó được nói với một âm điệu cao sáng, nó sẽ thể hiện rằng người nói đang gửi đến một tín hiệu tích cực. さ thường được sử dụng bởi nam giới, nó làm nghe có vẽ mạnh mẽ.

あんな女にふられたって平気さ。 (Đúng) Tôi không quan tâm nếu cô ấy bỏ tôi. (Correct) I don’t care if she dumps me.
あんな男にふられたって平気さ。(Nghe hơi ngông) Tôi không quan tâm nếu anh ấy bỏ tôi. (A bit unusual) I don’t care if he dumps me.

Phụ nữ hay nói như sau:
あんな男にふられたって平気よ。(Tự nhiên) Nếu anh ấy bỏ tôi, tôi cũng sẽ ổn thôi. (Natural) I’ll be okay if he dumps me.

② Tiêu cực

僕なんかが告白したって彼女が「うん」と言うはずないさ。Tớ cá là cô ấy sẽ nói “không” nếu tớ thú nhận là thích cô ấy. I bet she won’t say “yes” if I asked her to be my girlfriend.

Bởi vì hậu tố “さ” luôn thêm một sắc thái kiểu “dù có gì xảy ra, tôi cũng không quan tâm”, nêu bạn có thể sử dụng nó không chỉ trong câu tích cực mà cả trong câu mang ý tiêu cực. Như câu trên nghe có vẽ tự ti…

以上。

Đọc thêm  Nói về sự kiện tương lai như thế nào - 2

Vẫn còn nhiều bài hay!

Một số tính từ chỉ có vai trò làm vị ngữ Mặc dù hầu hết các tính từ có thể đóng vai trò vừa là vị ngữ, vừa là từ bổ nghĩa trong câu, tuy nhiên một số tính từ chỉ có vai trò làm vị ngữ. 「おおい」(...
Cách giới thiệu trong tiếng Nhật – 1 Bài này mình sẽ nói về cách dùng từ nhân xưng khi giới thiệu trong tiếng Nhật: 人(ひと), 者(もの) và 方(かた). Về cơ bản, chúng ta có thể sử dụng 人(ひと) để c...
Hai cách để nói Làm gì đó quá nhanh Có 2 cách để nói "Anh ấy nói nhanh" trong tiếng Nhật như sau: (A) 彼は、はやくしゃべる。 He talks quickly. (B) 彼は、しゃべるのがはやい。 He talks quickly. Vậy thì "An...
Danh từ hình thức và liên kết từ の Danh từ hình thức và liên kết từ の. 言うは易く、行うは難し。Nói thì dễ, làm mới khó. Saying is easy, doing is difficult. Đây là một câu tục ngữ trong tiếng ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.