Những hậu tố dùng nhấn mạnh cảm xúc của người nói

By | 27/12/2015

Xem 2 câu dưới:

言ってくれたら手伝ったのに。Nếu bạn nói ra thì tôi đã giúp bạn rồi. All you had to do was ask, and I would have helped you.
言ってくれたら手伝ったものを。Nếu bạn nói ra thì tôi đã giúp bạn rồi. If you had told me you needed help, I would have helped you.

Cả 2 câu trên đều kết thúc bằng những hậu tố thuộc lối cầu khẩn, những hậu tố dùng nhấn mạnh cảm xúc của người nói. Cả 2 câu đều có ý nghĩa như nhau, tuy nhiên người nói mang cảm xúc khác nhau.

のに nhấn mạnh một chút day dứt, luyến tiếc của người nói.

ものを nhấn mạnh lòng trắc ẩn, thương hại, hay hờn giận.

Chúng ta có thể viết rõ hơn như sau:

言ってくれたら手伝ったのに。そんなに私って不親切に見えたの?Nếu bạn nói ra thì tôi đã giúp bạn rồi. Bạn cho rằng tôi là người tệ như vậy hở? If you had asked for help, I would have given it to you. Did I seem as if I would be unkind?
言ってくれたら手伝ったものを。 一人でやろうとしたから失敗したんだよ。Nếu bạn nói ra thì tôi đã giúp bạn rồi. Bạn thất bại vì đã cố gắng gánh chịu một mình. If you had told me to do so, I would have helped you. You failed because you tried to do it on your own.

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

Tính từ và mối quan hệ của nó với cảm tính この犬は大きい。Con chó này to. This dog is big. この本はおもしろい。 Quyển sách này hay. This book is interesting. この映画はこわい。 Bộ phim này đáng sợ. This movie is scary...
Sự khác nhau giữa 言いたいこと và 話したいこと (1) Makoto: ひろし、ちょっと言いたいことがあるんだけど。Hiroshi, tôi có chuyện muốn nói với bạn. Hiroshi, I have something to tell you. (2) Taro: ひろし、ちょっと話したいことがあるんだけど。H...
Cách sử dụng tính từ như từ chỉ cảm thán Cách sử dụng tính từ như một thán từ rất hay gặp trong manga của Nhật Bản. Ví dụ: あははは、面白い。 Haha, thật là thú vị. Haha, interesting! まあ、すてき。 ...
Hai cách để nói “Không quan tâm dù có điều gì xảy ra hay không” Xem xét 2 ví dụ là 2 cách nói sau: 彼が来ても来なくても、キムラの誕生日パーティーは開催されます。Chúng ta vẫn sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho Kimura dù cậu ấy có đến hay không. We ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.