Những hậu tố dùng nhấn mạnh cảm xúc của người nói

By | 27/12/2015

Xem 2 câu dưới:

言ってくれたら手伝ったのに。Nếu bạn nói ra thì tôi đã giúp bạn rồi. All you had to do was ask, and I would have helped you.
言ってくれたら手伝ったものを。Nếu bạn nói ra thì tôi đã giúp bạn rồi. If you had told me you needed help, I would have helped you.

Cả 2 câu trên đều kết thúc bằng những hậu tố thuộc lối cầu khẩn, những hậu tố dùng nhấn mạnh cảm xúc của người nói. Cả 2 câu đều có ý nghĩa như nhau, tuy nhiên người nói mang cảm xúc khác nhau.

のに nhấn mạnh một chút day dứt, luyến tiếc của người nói.

ものを nhấn mạnh lòng trắc ẩn, thương hại, hay hờn giận.

Chúng ta có thể viết rõ hơn như sau:

言ってくれたら手伝ったのに。そんなに私って不親切に見えたの?Nếu bạn nói ra thì tôi đã giúp bạn rồi. Bạn cho rằng tôi là người tệ như vậy hở? If you had asked for help, I would have given it to you. Did I seem as if I would be unkind?
言ってくれたら手伝ったものを。 一人でやろうとしたから失敗したんだよ。Nếu bạn nói ra thì tôi đã giúp bạn rồi. Bạn thất bại vì đã cố gắng gánh chịu một mình. If you had told me to do so, I would have helped you. You failed because you tried to do it on your own.

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

[20歳] đọc là はたち, vậy còn cách đọc nào khác không? Tiếng Việt: 20歳(にじっ・さい): Đây là cách đọc cơ bản, chính thức nhất. 20歳(にじゅっ・さい): Đây là cách đọc trong những năm gần đây. cách đọ...
ご連絡いたします là kính ngữ hay khiêm nhường ngữ Nếu bạn sử dụng tiếng Nhật để viết email, hay nói với khách hàng rằng “Tôi xin liên lạc lại sau”, thì câu sau là sự lựa chọn hoàn...
Sự khác nhau giữa 言いたいこと và 話したいこと (1) Makoto: ひろし、ちょっと言いたいことがあるんだけど。Hiroshi, tôi có chuyện muốn nói với bạn. Hiroshi, I have something to tell you. (2) Taro: ひろし、ちょっと話したいことがあるんだけど。H...
Từ láy trong tiếng Nhật 50 TỪ LÁY TIẾNG NHẬT THÔNG DỤNG 1. とうとう : CUỐI CÙNG, KẾT CỤC, SAU CÙNG 2. はらはら : ÁY NÁY 3. ぼろぼろ : RÁCH TƠI TẢ, TE TUA 4. ぺらぺら : LƯU LOÁT, TRÔI C...

Leave a Reply

Your email address will not be published.