Nói “cách làm” hay “phương pháp” trong tiếng Nhật

By | 10/04/2016

方法(ほうほう) là một từ được sử dụng phổ biến trong tiếng Nhật, giống như chữ “way” trong tiếng Anh. Được sử dụng khi muốn nói về cách làm hay phương pháp gì đó. 方法 là từ có nguồn gốc từ Trung Quốc, còn trong tiếng Nhật thuần cũng có một từ tương tự là かた. 方法 và かた có thể được sử dụng như sau:

この機械を動かす方法はマニュアルに書いてある。
この機械の動かしかたはマニュアルに書いてある。
Cách hoạt động của cái máy này thì đã được ghi trong sách hướng dẫn.
How to operate this machine is written in the instruction booklet.

Động từ thể từ điển + 方法
Động từ bỏ ます + かた

Ví dụ:
する方法 ⇒ しかた : cách làm
書く方法 ⇒ 書きかた : cách ghi
教える方法 ⇒ 教え方 : cách dạy

Cũng còn một từ tiếng Nhật khác có cách sử dụng giống với かた là よう. Tuy nhiên よう có nghĩa hơi khác một xíu.

彼がいなければ、その機械を動かしようがない。Chúng ta không thể tìm ra cách để vận hành cổ máy nếu không có cậu ấy. We can’t find a way to operate the machine without him.
信二はあまりにも怒っているので、説得のしようがない。Bởi vì Shinji đang rất giận nên không có cách nào để thuyết phục cậu ấy. Shinji is so angry that we can’t find a way to persuade him.
そんなことはない。やりようはある。Không có chuyện như vậy đâu. Bạn có thể có cách mà. I don’t think so. You can find a way.

Khi chúng ta muốn nói “bó tay” trước điều gì đó chúng ta nói しようがない. Nghĩa đen của câu này là “Không còn cách nào để làm việc đó”. Và câu này thường được phát âm là しょうがない.
Chúng ta cũng hay nói 仕方がない (しかたがない) với ý nghĩa tương tự.

Đọc thêm  Phân biệt cách sử dụng của せいで và おかげで

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

Less than Nothing – Chẳng có chút gì … 3日で会社をやめるなんて、たけしは忍耐力がなさすぎる。 Takeshi chẳng có chút kiên nhẫn gì khi mà đã bỏ việc khi mới đi làm có 3 ngày. Takeshi lacks perseverance to have quit h...
Nói về sự kiện tương lai như thế nào 私は明日、学校に行きます。(Watashi ha ashita, gakkou ni ikimasu.) Tôi sẽ đi học vào ngày mai. I will go to school tomorrow.  Tiếng Nhật không có thì tương lai. ...
Sự khác nhau giữa たいと思っている và たがっている Thông thường, chúng ta dùng たい để thể nói "muốn" hay "khao khát" của cá nhân người nói (ngôi thứ nhất). Khi nhấn mạnh "muốn" của người khác (ngôi thứ ...
Danh từ hình thức và liên kết từ の Danh từ hình thức và liên kết từ の. 言うは易く、行うは難し。Nói thì dễ, làm mới khó. Saying is easy, doing is difficult. Đây là một câu tục ngữ trong tiếng ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.