Nói “Nó thật có ích” trong tiếng Nhật như thế nào ?

By | 06/04/2016

Giả sử rằng ai đó vừa cho bạn một lời khuyên và nó có vẽ sẽ rất có ích. Làm thế nào để thể hiện sự cảm tạ rằng lời khuyên đó là có ích.

役に立つアドバイス、ありがとう。 
助けになるアドバイス、ありがとう。
アドバイスありがとう。役に立ちます。
アドバイスありがとう。助けになります。
Cả 4 câu trên đều có nghĩa là: “Cảm ơn lời khuyên của bạn. Nó thật là có ích.”

Tuy nhiên cả 4 câu trên đều không chính xác hoàn toàn. Để sử dụng やくにたつ(役に立つ) và たすけになる(助けになる)chính xác, bạn phải chắc chắn là lời khuyên đó là có ích. Rõ ràng là bạn không thể phán đoán được rằng lời khuyên đó có ích hay không khi chỉ vừa mới nhận được nó.

ありがとう。あなたのアドバイス、役に立ちました。 Thank you for your advice. It was helpful.
Cám ơn vì lời khuyên của bạn. Nó đã giúp tôi rất nhiều.

Cách sử dụng như câu trên là hoàn hảo, bởi vì nó có nghĩa là bạn đã hành động theo lời khuyên và nhận được kết quả như mong đợi. Và bạn đã thấy được lời khuyên đó là có ích.

Vậy, khi mới vừa nhận lời khuyên thì nói như thế nào mới đúng. Hãy nói như sau:
アドバイスありがとう。助かります。 Thank you for your advice. I will be helped.
Cám ơn vì lời khuyên của bạn. Nó sẽ rất có ích cho tôi.

助かる là một tự động từ, nghĩa là, hiện tại tôi được giúp đỡ bởi bạn và sau đó tôi sẽ được giúp đỡ bởi lời khuyên của bạn trong tương lai. Bởi vì sự không rõ ràng này sẽ tránh được sự đánh giá một cách rõ ràng về lời khuyên, nên nó nghe có lý và tự nhiên.

Đọc thêm  Nói dối!

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

Hai cách để nói Làm gì đó quá nhanh Có 2 cách để nói "Anh ấy nói nhanh" trong tiếng Nhật như sau: (A) 彼は、はやくしゃべる。 He talks quickly. (B) 彼は、しゃべるのがはやい。 He talks quickly. Vậy thì "An...
Cách thay thế giữa の và こと Thông thường ta có thể sử dụng の để thay thế cho こと như ví dụ sau: 日本語を勉強することは大切だ。Việc học tiếng Nhật là quan trọng. Learning Japanese is important...
Luyện Nghe N5
こわい không phân biệt giữa “đáng sợ” (scary) và “bị hoảng sợ” (scared)... Nếu ai đó nói với bạn : こわかった sau khi xem một bộ phim kinh dị. Điều đó có nghĩa là bộ phim thật đáng sợ, còn người nói thì bị hoảng sợ. Câu hoàn chỉnh...

Leave a Reply

Your email address will not be published.