Nói “Nó thật có ích” trong tiếng Nhật như thế nào ?

By | 06/04/2016

Giả sử rằng ai đó vừa cho bạn một lời khuyên và nó có vẽ sẽ rất có ích. Làm thế nào để thể hiện sự cảm tạ rằng lời khuyên đó là có ích.

役に立つアドバイス、ありがとう。 
助けになるアドバイス、ありがとう。
アドバイスありがとう。役に立ちます。
アドバイスありがとう。助けになります。
Cả 4 câu trên đều có nghĩa là: “Cảm ơn lời khuyên của bạn. Nó thật là có ích.”

Tuy nhiên cả 4 câu trên đều không chính xác hoàn toàn. Để sử dụng やくにたつ(役に立つ) và たすけになる(助けになる)chính xác, bạn phải chắc chắn là lời khuyên đó là có ích. Rõ ràng là bạn không thể phán đoán được rằng lời khuyên đó có ích hay không khi chỉ vừa mới nhận được nó.

ありがとう。あなたのアドバイス、役に立ちました。 Thank you for your advice. It was helpful.
Cám ơn vì lời khuyên của bạn. Nó đã giúp tôi rất nhiều.

Cách sử dụng như câu trên là hoàn hảo, bởi vì nó có nghĩa là bạn đã hành động theo lời khuyên và nhận được kết quả như mong đợi. Và bạn đã thấy được lời khuyên đó là có ích.

Vậy, khi mới vừa nhận lời khuyên thì nói như thế nào mới đúng. Hãy nói như sau:
アドバイスありがとう。助かります。 Thank you for your advice. I will be helped.
Cám ơn vì lời khuyên của bạn. Nó sẽ rất có ích cho tôi.

助かる là một tự động từ, nghĩa là, hiện tại tôi được giúp đỡ bởi bạn và sau đó tôi sẽ được giúp đỡ bởi lời khuyên của bạn trong tương lai. Bởi vì sự không rõ ràng này sẽ tránh được sự đánh giá một cách rõ ràng về lời khuyên, nên nó nghe có lý và tự nhiên.

Đọc thêm  Nói về sự kiện tương lai như thế nào

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

Sự khác nhau giữa 愛 và 恋 Sự khác nhau giữa 愛 và 恋. Có rất nhiều sách truyện viết về sự khác nhau giữa 愛(Ái - あい) và 恋 (Luyến - こい), cả 2 đều mang ý nghĩa chung là "yêu". Tron...
Cách dùng từ すっかり すっかり được sử dụng để nói về một trạng thái mà nó đã thay đổi hoàn toàn. Xem 2 ví dụ sau: もみじの葉っぱもすっかり赤くなり、外は美しい秋の景色だ。Lá của cây thông đã hoàn to...
Sự khác nhau giữa 言いたいこと và 話したいこと (1) Makoto: ひろし、ちょっと言いたいことがあるんだけど。Hiroshi, tôi có chuyện muốn nói với bạn. Hiroshi, I have something to tell you. (2) Taro: ひろし、ちょっと話したいことがあるんだけど。H...
Sử dụng だって như thế nào ? だって được sử dụng để diễn đạt cảm thán của người nói. Xem ví dụ sau: Mother: どうしてご飯を残すの。 Mẹ: Sao con không ăn hết thức ăn hở ? D...

Leave a Reply

Your email address will not be published.