Nói về sự kiện tương lai như thế nào

By | 18/10/2016

私は明日、学校に行きます。(Watashi ha ashita, gakkou ni ikimasu.) Tôi sẽ đi học vào ngày mai. I will go to school tomorrow. 

Tiếng Nhật không có thì tương lai. Vậy nên khi gặp một câu sử dụng thể từ điển, bạn phải đọc tình huống được nhắc đến trong câu và phán đoán xem nó đang nói đến một sự kiện trong hiện tại hay tương lai. Như trong ví dụ trên, trạng từ chỉ thời gian 明日 chỉ ra rằng sự kiện sẽ diễn ra trong tương lai.

私は今日、学校に行きます。(Watashi ha kyou, gakkou ni ikimasu). Hôm nay tôi sẽ đi học. I will go to school today.

Câu trên hơi khó 1 xíu, tuy nhiên trạng từ chỉ thời gian 今日 kết hợp với thể nguyên mẫu  ます chỉ ra rằng sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai.

私は明日、学校に行くだろう。(Watashi ha ashita, gakkou ni ikudarou). Có lẽ ngày mai tôi sẽ đi học, I will probably go to school tomorrow.

Có thể bạn đã từng được dạy rằng だろう có ý nghĩa giống như trợ động từ “will” trong tiếng Anh, nhưng đó không phải là một sự giải thích hoàn toàn chính xác. Từ cuối だろう được sử dụng khi bạn muốn nói về một khả năng xảy ra của 1 sự kiện trong tương lai.

以上。

 

 

Vẫn còn nhiều bài hay!

Danh từ hình thức và liên kết từ の Danh từ hình thức và liên kết từ の. 言うは易く、行うは難し。Nói thì dễ, làm mới khó. Saying is easy, doing is difficult. Đây là một câu tục ngữ trong tiếng ...
Sự khác nhau giữa 愛 và 恋 Sự khác nhau giữa 愛 và 恋. Có rất nhiều sách truyện viết về sự khác nhau giữa 愛(Ái - あい) và 恋 (Luyến - こい), cả 2 đều mang ý nghĩa chung là "yêu". Tron...
Thì quá khứ dùng cho hiện tại trong tiếng Nhật – 2 Sayaka: 遅いじゃない。15分も遅刻よ! Chẳng phải trễ lắm rồi sao. Em đã đợi anh 15p rồi đó. You are so late! I’ve been waiting for fifteen minutes. Hiroshi: ごめんごめん...
Chọn を hay と ? を và と là 2 từ đi theo sau động từ 言う (iu - nói). Dùng と khi muốn diễn đạt về chính xác điều đã nói. Dùng を khi muốn diễn đạt điều tương đương v...

Leave a Reply

Your email address will not be published.