Phân biện cách sử dụng của 分かる, 判る và 解る (đều đọc là わかる)

By | 05/07/2016

Tiếng Nhật thật là rắc rối phải không các bạn!
Cả 3 từ 分かる, 判る và 解る đều đọc là わかる và có ý nghĩa chung là “hiểu”. Tuy nhiên trong từng tình huống cụ thể, cách sử dụng của 3 từ này lại khác nhau.

Ở bài viết này mình sẽ đưa ra một số ví dụ để phân biệt cách sử dụng của 3 từ này.

①分かる
どの道(ルート)を利用すれば目的地に到着するか、分かる。(知識がある)
Tôi đã biết chọn đường nào để đi đến đích. (Tôi đã có kiến thức về điều này)

②判る
これら表示される道の中から、「どれ」を利用すれば目的地に到着するか、判る。(判別できる)
Từ các đường hiển thị trên bản đồ, tôi phán đoán rồi chọn đường đi đến đích. (Tôi đã phán đoán để hiểu vấn đề  )

③解る
一方通行など規制のある道路を、どのように行けば目的地に到着するか、解る。(解決する、理解できる)
Tôi đã lý giải những con đường có quy định như là đường một chiều này nọ, rồi chọn đường để đi đến đích. (Có sự giải quyết, lý giải để hiểu vấn đề   )

Hơn nữa, dựa vào chữ Hán của 3 từ này, bạn cũng có thể phán đoán được ý nghĩa của từng từ.
分かる:Phân: Từ này có nghĩa chung chung là “hiểu”, dùng đúng trong mọi trường hợp.
判る:Phán: Hiểu có sự phán đoán
解る:Giải: Hiểu có sự lý giải

分かる・解る・判る」の使い方

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

Cách dùng từ すっかり すっかり được sử dụng để nói về một trạng thái mà nó đã thay đổi hoàn toàn. Xem 2 ví dụ sau: もみじの葉っぱもすっかり赤くなり、外は美しい秋の景色だ。Lá của cây thông đã hoàn to...
なんで và どうして có khác nhau ? Chúng ta sẽ trả lời 5 câu hỏi sau để hiểu rõ hơn về 2 từ này: ① Có sự khác nhau giữa なんで và どうして không ? どうして:    phó từ (副詞). D...
Nói “cách làm” hay “phương pháp” trong tiếng Nhật 方法(ほうほう) là một từ được sử dụng phổ biến trong tiếng Nhật, giống như chữ "way" trong tiếng Anh. Được sử dụng khi muốn nói về cách làm hay phương pháp ...
Sự khác nhau giữa いい và 良い (đọc là よい) 「いい」 và 「良い」 đều có nghĩa giống nhau là tốt (good). Tuy nhiên vẫn có những trường hợp sử dụng khác nhau. 1. 「良い」thì có thể có từ phát sinh như 「良く」...

Leave a Reply

Your email address will not be published.