Phân biệt cách sử dụng của せいで và おかげで

By | 18/02/2016

せいで và おかげで là hai từ chỉ nguyên nhân vì cái gì đó, tuy nhiên 2 từ này mang hàm ý hoàn toàn ngược nhau. Cùng phân biệt cách sử dụng của せいで và おかげで nào:

Ví dụ:
円高のせいで、会社の業績が下がった。Bởi vì đồng Yên nạnh lên nên kết quả kinh doanh của công ty bị sa sút. Due to the strong yen, the company is losing money.

円高のおかげで、海外旅行に行きやすくなった。Nhờ đồng Yên tăng giá mà việc du lịch nước ngoài trở nên rẻ hơn. Thanks to the strong yen, traveling abroad has become cheaper.

Sử dụng せいで khi muốn nói bởi vì nguyên nhân đó mà gây nên kết quả xấu.

Sử dụng おかげで khi muốn nói nhờ ơn đó mà tạo nên kết quả tốt.

Từ vựng:

円高(えんだか)Viên – Cao:đồng Yên tăng giá
業績(ぎょうせき)Nghiệp – Tích:thành tích, kết quả kinh doanh

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

Sự khác nhau giữa 言いたいこと và 話したいこと (1) Makoto: ひろし、ちょっと言いたいことがあるんだけど。Hiroshi, tôi có chuyện muốn nói với bạn. Hiroshi, I have something to tell you. (2) Taro: ひろし、ちょっと話したいことがあるんだけど。H...
Nói “cách làm” hay “phương pháp” trong tiếng Nhật 方法(ほうほう) là một từ được sử dụng phổ biến trong tiếng Nhật, giống như chữ "way" trong tiếng Anh. Được sử dụng khi muốn nói về cách làm hay phương pháp ...
Nói về sự kiện tương lai như thế nào – 2 (A) 私は明日、学校に行きます。(Watashi ha ashita, gakkou ni ikimasu). Tôi sẽ đi học vào ngày mai.  I will go to school tomorrow. (B) 私は明日、学校に行くでしょう。(Watashi ha as...
こわい không phân biệt giữa “đáng sợ” (scary) và “bị hoảng sợ” (scared)... Nếu ai đó nói với bạn : こわかった sau khi xem một bộ phim kinh dị. Điều đó có nghĩa là bộ phim thật đáng sợ, còn người nói thì bị hoảng sợ. Câu hoàn chỉnh...

Leave a Reply

Your email address will not be published.