Sử dụng だって như thế nào ?

By | 05/10/2016

だって được sử dụng để diễn đạt cảm thán của người nói. Xem ví dụ sau:

Mother: どうしてご飯を残すの。 Mẹ: Sao con không ăn hết thức ăn hở ?

Daughter: だって、おなかいっぱいなんだもん。 Con gái: Đã nói là no rồi mà!

だって thể hiện rằng người nói muốn tạo một sự khẳng định, quyết đoán thẳng thắng chân thành.

だって chỉ rằng người nói đang thể hiện cảm xúc nên mới có thêm từ cảm thán んだもん (là biến thể của のだ) ở cuối câu. Chú ý rằng だって~んだもん nghe có vẽ trẻ con, nên đàn ông trưởng thành không nên sử dụng.

Xem một ví dụ khác:

Hiroshi: 君、英語の授業中に居眠りしていたね。Bạn đã ngủ gật trong giờ hợp tiếng Anh phải không?

Sayaka: だって、つまんないんだもん。Vì nó chán phèo!

※居眠り(いねむり): ngủ gật
授業(じゅぎょう):giờ học, lớp học

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

Cách nói than phiền không quá phản cảm Bạn có thể sử dụng tính từ(形容詞) hoặc danh tính từ(形容名詞)để nói lời than phiền, lời nhận xét một cách không phản cảm. Xem ví dụ sau: Sato: 今日の授業のノ...
Luyện Nghe N5
Thì quá khứ dùng cho hiện tại trong tiếng Nhật – 1 今日は一日中忙しくて、疲れたよ。Tôi rất mệt vì đã bận rộn nguyên 1 ngày. I am exhausted since I have been busy all day long. Ở câu trên 疲れた (つかれる) nhấn mạnh tình t...
Những kiểu sử dụng thú vị của 屋 屋: や (Ốc) là chữ Hán tự có nghĩa là "nhà". Trong tiếng Nhật, 屋 đã được sử dụng với ý nghĩa 「お店」(おみせ: cửa hàng). Bài này chúng t...

Leave a Reply

Your email address will not be published.