Sử dụng だって như thế nào ?

By | 05/10/2016

だって được sử dụng để diễn đạt cảm thán của người nói. Xem ví dụ sau:

Mother: どうしてご飯を残すの。 Mẹ: Sao con không ăn hết thức ăn hở ?

Daughter: だって、おなかいっぱいなんだもん。 Con gái: Đã nói là no rồi mà!

だって thể hiện rằng người nói muốn tạo một sự khẳng định, quyết đoán thẳng thắng chân thành.

だって chỉ rằng người nói đang thể hiện cảm xúc nên mới có thêm từ cảm thán んだもん (là biến thể của のだ) ở cuối câu. Chú ý rằng だって~んだもん nghe có vẽ trẻ con, nên đàn ông trưởng thành không nên sử dụng.

Xem một ví dụ khác:

Hiroshi: 君、英語の授業中に居眠りしていたね。Bạn đã ngủ gật trong giờ hợp tiếng Anh phải không?

Sayaka: だって、つまんないんだもん。Vì nó chán phèo!

※居眠り(いねむり): ngủ gật
授業(じゅぎょう):giờ học, lớp học

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

Sự khác nhau giữa です và なのです Với những bạn mới học tiếng Nhật, mình thường hay sử dụng です. Còn なのです thì ít được học hơn. Bài này chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn về sự khác nhau giữa ...
Sự khác nhau giữa いい và 良い (đọc là よい) 「いい」 và 「良い」 đều có nghĩa giống nhau là tốt (good). Tuy nhiên vẫn có những trường hợp sử dụng khác nhau. 1. 「良い」thì có thể có từ phát sinh như 「良く」...
Người Nhật hay nói có chữ さ ở cuối câu có nghĩa gì ? Chữ さ ở cuối câu mang ẩn ý là "Cho dù có gì xảy ra, tôi cũng không quan tâm". Và tùy ngữ cảnh mà nó mang ý nghĩa tích cực hoặc tiêu cực. ① Tích cực...
Cách dùng mới của だいじょうぶ Cách dùng bình thường: Sato: 痛い。いすに足をぶつけちゃった。Đau quá! Tôi lỡ va chân vào ghế. Ouch! I hit my leg against the chair. Kimura: わぁ!大変。だいじょうぶ?Oh! Có ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.