Sự khác nhau giữa ように và ために

By | 04/10/2016

Cả ように và ために đều được sử dụng để nhấn mạnh 1 mục tiêu với nghĩa là “để mà”. Khi bạn sử dụng chúng với ý nghĩa như vậy, thì ように phải đi sau một động tử ở thể khả năng, còn ために thì đi sau một động từ bình thường.

ひろしはアメリカで暮らせるように英語を勉強している。 Hiroshi học tiếng Anh để có thể sống ở Mỹ.
ひろしはアメリカで暮らすために英語を勉強している。 Hiroshi học tiếng Anh để sinh sống ở Mỹ.

※暮らす(くらす – kurasu): sống , live ( Động từ nhóm 1)
Thẻ khả năng là: くらせる – kuraseru
Cặp ví dụ sau thì phức tạp hơn. Chú ý là 入れる (はいれる) là thể khả năng của tự động từ 入る (はいる).

太郎は良い大学に入れる (はいれる) ように努力している。Taro đang nỗ lực hết mình để có thể đậu vào một trường đại học tốt.
太郎は良い大学に入る (はいる) ために努力している。 Taro đang cố gắng để đậu vào một trường đại học tốt.

※努力(のうりょく – nouryoku): nỗ lực
Xem thêm một cặp ví dụ sau. Chú ý 入れられる (いれられる) là thể khả năng của tha động từ 入れる (いれる).

その大きな豚肉を入 (い) れられるように、冷蔵庫を片付けた。Tôi đã dọn dẹp tủ lạnh để mà có thể bỏ hết mớ thịt heo lớn đó vào.
その大きな豚肉を入れるために、冷蔵庫を片付けた。Tôi đã dọn dẹp tủ lạnh để mà có thể bỏ hết mớ thịt heo lớn đó vào.

Đoạn sau là phần nâng cao

Bạn có thể thay thế 入れられる bởi tự động từ tương ứng 入る(はいる)như sau:

その大きな豚肉が入る(はいる)ように、冷蔵庫を片付けた。Tôi đã dọn dẹp tủ lạnh để nó chứa được hết mớ thịt heo lớn đó.

Đọc thêm  Sự khác nhau giữa です và なのです

Như ví dụ trên, tự động từ (はいる)là tương đương với thể khả năng của tha động từ tương ứng (いれられる).

その大きな豚肉が入る(はいる)ために、冷蔵庫を片付けた。 (Sai)

※冷蔵庫(れいぞうこ – rezouko): tủ lạnh
豚肉(ぶたにく – butaniku): thịt heo

以上。

 

Vẫn còn nhiều bài hay!

Những kiểu sử dụng thú vị của 屋 屋: や (Ốc) là chữ Hán tự có nghĩa là "nhà". Trong tiếng Nhật, 屋 đã được sử dụng với ý nghĩa 「お店」(おみせ: cửa hàng). Bài này chúng t...
Sự khác nhau giữa “黒い” và “黒の” Xem 2 ví dụ sau: その歌手は黒い蝶ネクタイをしていた。Anh ca sĩ đó đang mang một chiếc nơ màu đen. The singer wore a black bow tie. あそこにいる黒い魚を見てください。Hãy nhìn chú ca ...
Có nên dùng thể ý chí khi nhờ vả ai đó ? —Sato: 宿題、手伝ってくれない。実はベトナム語が下手なんだ。Bạn có thể giúp tôi về bài tập về nhà được không? Thật sự là tôi không giỏi Tiếng Việt lắm. —Hùng: いいわよ。いつ教えてほしい。Đ...
Phân biện cách sử dụng của 分かる, 判る và 解る (đều đọc là わかる) Tiếng Nhật thật là rắc rối phải không các bạn! Cả 3 từ 分かる, 判る và 解る đều đọc là わかる và có ý nghĩa chung là "hiểu". Tuy nhiên trong từng tình huống cụ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.