Sử dụng ても với các từ nghi vấn

By | 27/12/2015

ても(でも)có thể sử dụng với các từ nghi vấn như là いつ、どこ、何、どんな、誰と。。。

Nghĩa của nó sẽ trở thành: bất cứ khi nào, dù ở đâu, dù là gì, dù như thế nào, dù là ai…

Xem một số ví dụ như sau về cách sử dụng ても với các từ nghi vấn:

今日はついている。何をやってもうまく行く。 Hôm nay là một ngày may mắn. Dù tôi có làm gì thì cũng nó cũng đều tốt đẹp cả. Today is a lucky day. Whatever I do, it goes well.

今日はついていない。何をやってもうまくいかない。Hôm nay là một ngày xui xẻo. Dù tôi có làm gì thì nó cũng chẳng đi tới đâu. Today is an unlucky day. Whatever I do, it doesn’t go well.

今日は3連休の真ん中の日だ。どこへ行っても混んでいる。Hôm nay là ngày thứ 2 trong 3 ngày nghỉ. Dù bạn đi đâu thì cũng đông đúc. Today is the second day of the three-day weekend. Wherever you go, you will see a crowd.

さとは頑固だ。どんなに説得しても考えを変えないだろう。Sato thật ngoan cố. Dù cho có thuyết phục như thế nào thì cô ta cũng không thay đổi suy nghĩ. Sato is stubborn. She will not change her mind however hard you try to persuade her.

東 京ディズニーランドは人気がある。いつ行ってもアトラクションに行列ができている。Tokyo Disneyland rất được nhiều người thích. Bất kỳ lúc nào cũng có những hàng dài xếp trước các trò chơi. Tokyo Disneyland is very popular. People form long lines in front of the attractions, whenever you visit there.

キムラは親切だ。誰とでも仲良くできる。Kimura rất là thân thiện. Anh ấy có thể kết thân với bất kỳ ai. Kimura is kind. He can get along with everyone.

Đọc thêm  Sử dụng ですね để nói về bản thân

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

Phân biệt cách sử dụng của せいで và おかげで せいで và おかげで là hai từ chỉ nguyên nhân vì cái gì đó, tuy nhiên 2 từ này mang hàm ý hoàn toàn ngược nhau. Cùng phân biệt cách sử dụng của せいで và おかげで nà...
Thì quá khứ dùng cho hiện tại trong tiếng Nhật – 1 今日は一日中忙しくて、疲れたよ。Tôi rất mệt vì đã bận rộn nguyên 1 ngày. I am exhausted since I have been busy all day long. Ở câu trên 疲れた (つかれる) nhấn mạnh tình t...
Sử dụng べきだ sau tính từ い như thế nào Khi muốn nói "nên làm gì đó" (should) , chỉ cần gắn thêm べきだ vào cuối câu sau động từ. Vậy với tính từ い thì sao ? Ví dụ: 健康のために野菜を食べるべきだ。 Bạn n...
Cách sử dụng từ せっかく せっかく là một trạng từ cực kỳ phổ biến trong tiếng Nhật, sử dụng せっかく trong câu sẽ làm tăng sinh động cho điều muốn nói. Ví dụ: Giáo viên: きょうのテストは中止...

Leave a Reply

Your email address will not be published.