Sử dụng ですね để nói về bản thân

By | 27/12/2015

Thông thường, chúng ta sử dụng ね ở cuối câu khi muốn xác nhận điều gì đó từ đối phương. Ngoài ra, có thể dùng ね để tìm hiểu về bản thân.

えーと、そうですねえ。私は、子供のころはうなぎがきらいでしたね。 Uhm, để tôi nghĩ thử, khi còn nhỏ tôi không thích ăn con lươn. Well, let me see. I didn’t like eating eels when I was a child.

ね này không mong đợi câu trả lời Yes từ người nghe. Thực tế là người nói đang lục lại trong đầu mình chuyện ngày xưa không thích ăn lương, và tất nhiên người nghe hoàn toàn không biết gì về điều này.

Sato: 一緒にアニメでも見ませんか。Bạn có muốn cùng xem phim hoạt hình nào đó không? Would you like to watch some anime together?
Kimura: 悪いけど興味がありません。私、アニメの良さがわからないんですよね。Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Tôi không hiểu vì sao phim hoạt hình lại được ưa chuộng như vậy. Sorry. I’m not interested. I don’t understand why anime attract people.

んですよね là sự kết hợp của んです(のです),よ và ね. Trợ động từ んです nhấn mạnh chính kiến của bản thân, よ nhấn mạnh điều muốn nói trực tiếp đến người nghe (Kimura), và ね nhấn mạnh rằng Sato đang gọi lại điều gì đó từ trong suy nghĩ của cô ấy.

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

Less than Nothing – Chẳng có chút gì … 3日で会社をやめるなんて、たけしは忍耐力がなさすぎる。 Takeshi chẳng có chút kiên nhẫn gì khi mà đã bỏ việc khi mới đi làm có 3 ngày. Takeshi lacks perseverance to have quit h...
すみません và すいません cái nào đúng ? Khi bạn học tiếng Nhật, chắc chắn 100% là giáo viên cũng như trên sách vở chỉ dạy cho bạn rằng "xin lỗi" là すみません. Tuy nhiên, nếu bạn xem phim Nhật ho...
Hai cách để nói Làm gì đó quá nhanh Có 2 cách để nói "Anh ấy nói nhanh" trong tiếng Nhật như sau: (A) 彼は、はやくしゃべる。 He talks quickly. (B) 彼は、しゃべるのがはやい。 He talks quickly. Vậy thì "An...
Sự khác nhau giữa たいと思っている và たがっている Thông thường, chúng ta dùng たい để thể nói "muốn" hay "khao khát" của cá nhân người nói (ngôi thứ nhất). Khi nhấn mạnh "muốn" của người khác (ngôi thứ ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.