Sử dụng べきだ sau tính từ い như thế nào

By | 19/12/2015

Khi muốn nói “nên làm gì đó” (should) , chỉ cần gắn thêm べきだ vào cuối câu sau động từ. Vậy với tính từ い thì sao ?

Ví dụ:

健康のために野菜を食べるべきだ。 Bạn nên ăn rau để tốt cho sức khỏe. You should eat vegetables for your health.

女性には優しく接するべきだ。Bạn nên giao tiếp với phụ nữ một cách nhẹ nhàng. You should communicate with women gently.

Tuy nhiên, べきだ chỉ có thể kết nối với động từ. Trường hợp muốn sử dụng với tính từ い thì hãy chuyển đổi 「い」thành 「あるべきだ」。

人生は楽しい。 Cuộc sống thì vui vẽ. Life is fun.

人生は楽しくあるべきだ。 Cuộc sống thì nên vui vẽ. Life should be fun.

楽しくある có cùng ý nghĩa với 楽しい. Và vì nó là một hình thức động từ nên có thể gắn với べきだ .

Bạn hãy thử luyện tập với ví dụ sau:

中学校の先生は厳しい。 Giáo viên trung học thì khét khe. High school teachers are strict.

中学校の先生は______。 Giáo viên trung học thì nên khét khe. High school teachers should be strict.

Vẫn còn nhiều bài hay!

Sự khác nhau giữa 大きい và 大きな 大きい là một tính từ, có chức năng vừa là vị ngữ vừa là từ bổ nghĩa. Mặc khác, 大きな chỉ có chức năng là từ bổ nghĩa. Vậy nên cả 大きい và 大きな có ý nghĩa rất...
Sự khác nhau giữa 愛 và 恋 Sự khác nhau giữa 愛 và 恋. Có rất nhiều sách truyện viết về sự khác nhau giữa 愛(Ái - あい) và 恋 (Luyến - こい), cả 2 đều mang ý nghĩa chung là "yêu". Tron...
Nói “Nó thật có ích” trong tiếng Nhật như thế nào ? Giả sử rằng ai đó vừa cho bạn một lời khuyên và nó có vẽ sẽ rất có ích. Làm thế nào để thể hiện sự cảm tạ rằng lời khuyên đó...
Những kiểu sử dụng thú vị của 屋 屋: や (Ốc) là chữ Hán tự có nghĩa là "nhà". Trong tiếng Nhật, 屋 đã được sử dụng với ý nghĩa 「お店」(おみせ: cửa hàng). Bài này chúng t...

Leave a Reply

Your email address will not be published.