Sự khác nhau giữa いい và 良い (đọc là よい)

By | 16/12/2015

「いい」 và 「良い」 đều có nghĩa giống nhau là tốt (good). Tuy nhiên vẫn có những trường hợp sử dụng khác nhau.

1. 「良い」thì có thể có từ phát sinh như 「良く」hoặc 「良さ」, nhưng mà 「いい」thì không có những từ phát sinh như vậy. Không có 「いく」、「いさ」.

Ví dụ:

このパソコンは良い。Cái máy tính này thì tốt.

このパソコンはいい。Cái máy tính này thì tốt.

このパソコンは良くない。Cái máy tính này thì không tốt.

このパソコンはいくない。(Sai) Cái máy tính này thì không tốt.

私はこのパソコンの良さがわかる。Tôi thích cái máy tính này.

私はこのパソコンのいさがわかる。(Sai) Tôi thích cái máy tính này.

Về bản chất, 「いい」là từ phát sinh từ nguyên gốc 「良い」, nên sẽ có chuyện ý nghĩa của 2 chữ này trái ngược nhau. Khi ta muốn chuyển「いい」sang thể phủ định, thì sử dụng 「良くない」. Không có「いくない」.

2. 「いい」thì có thể đi kèm với những hậu tố như 「な」、「なあ」、「よ」、「わよ」、「ね」, nhưng 「良い」thì không có như vậy.

Sở dĩ có điều này là vì nguyên gốc 「良い」được sử dụng trong thể lịch sự, nên nếu thêm những hậu tố trên vào thể lịch sự thì không tốt. Hậu tố chỉ dùng cho thể bình thường.

Ví dụ:

Sato: あした新幹線で東京に行くんだ。 Ngày mai tôi sẽ đi Tokyo bằng tàu Shinkansen.

Kimura: いいなあ。  (正)(Đúng) Thật là tuyệt.

Kimura: 良いなあ。 (不自然)(Không tự nhiên)

以上

Xem bài này bằng Video:

Vẫn còn nhiều bài hay!

Sự khác nhau giữa よくも và よく Xem các ví dụ bên dưới: よくやった!これで問題は解決(かいけつ)した。Làm tốt lắm. Bạn đã giải quyết em đẹp vấn đề. Good job! You solved the problem. よく thườ...
Phân biệt cách sử dụng của せいで và おかげで せいで và おかげで là hai từ chỉ nguyên nhân vì cái gì đó, tuy nhiên 2 từ này mang hàm ý hoàn toàn ngược nhau. Cùng phân biệt cách sử dụng của せいで và おかげで nà...
Một số tính từ chỉ có vai trò làm vị ngữ Mặc dù hầu hết các tính từ có thể đóng vai trò vừa là vị ngữ, vừa là từ bổ nghĩa trong câu, tuy nhiên một số tính từ chỉ có vai trò làm vị ngữ. 「おおい」(...
Cách dùng từ てっきり てっきり được sử dụng khi người nói nhận ra rằng họ đã hiểu lầm về một chuyện gì đó. Cùng xem ví dụ sau: 山田さんは化学のことなら何でも知っているから、てっきり大学の先生だと思っていました。(...

Leave a Reply

Your email address will not be published.