Sự khác nhau giữa いい và 良い (đọc là よい)

By | 16/12/2015

「いい」 và 「良い」 đều có nghĩa giống nhau là tốt (good). Tuy nhiên vẫn có những trường hợp sử dụng khác nhau.

1. 「良い」thì có thể có từ phát sinh như 「良く」hoặc 「良さ」, nhưng mà 「いい」thì không có những từ phát sinh như vậy. Không có 「いく」、「いさ」.

Ví dụ:

このパソコンは良い。Cái máy tính này thì tốt.

このパソコンはいい。Cái máy tính này thì tốt.

このパソコンは良くない。Cái máy tính này thì không tốt.

このパソコンはいくない。(Sai) Cái máy tính này thì không tốt.

私はこのパソコンの良さがわかる。Tôi thích cái máy tính này.

私はこのパソコンのいさがわかる。(Sai) Tôi thích cái máy tính này.

Về bản chất, 「いい」là từ phát sinh từ nguyên gốc 「良い」, nên sẽ có chuyện ý nghĩa của 2 chữ này trái ngược nhau. Khi ta muốn chuyển「いい」sang thể phủ định, thì sử dụng 「良くない」. Không có「いくない」.

2. 「いい」thì có thể đi kèm với những hậu tố như 「な」、「なあ」、「よ」、「わよ」、「ね」, nhưng 「良い」thì không có như vậy.

Sở dĩ có điều này là vì nguyên gốc 「良い」được sử dụng trong thể lịch sự, nên nếu thêm những hậu tố trên vào thể lịch sự thì không tốt. Hậu tố chỉ dùng cho thể bình thường.

Ví dụ:

Sato: あした新幹線で東京に行くんだ。 Ngày mai tôi sẽ đi Tokyo bằng tàu Shinkansen.

Kimura: いいなあ。  (正)(Đúng) Thật là tuyệt.

Kimura: 良いなあ。 (不自然)(Không tự nhiên)

以上

Xem bài này bằng Video:

Vẫn còn nhiều bài hay!

Cách giới thiệu trong tiếng Nhật – 1 Bài này mình sẽ nói về cách dùng từ nhân xưng khi giới thiệu trong tiếng Nhật: 人(ひと), 者(もの) và 方(かた). Về cơ bản, chúng ta có thể sử dụng 人(ひと) để c...
Bạn đã biết cách dùng động từ sở hữu 持ちます (もちます) ? 持つ cũng là một trong những từ phổ biến trong tiếng Nhật. 持つ có nghĩa là nắm giữ hoặc sở hữu cái gì đó. Xem 2 ví dụ bên dưới: ひろしは車を持っている。(Đúng) H...
Hai cách để nói Làm gì đó quá nhanh Có 2 cách để nói "Anh ấy nói nhanh" trong tiếng Nhật như sau: (A) 彼は、はやくしゃべる。 He talks quickly. (B) 彼は、しゃべるのがはやい。 He talks quickly. Vậy thì "An...
Sử dụng だって như thế nào ? だって được sử dụng để diễn đạt cảm thán của người nói. Xem ví dụ sau: Mother: どうしてご飯を残すの。 Mẹ: Sao con không ăn hết thức ăn hở ? D...

Leave a Reply

Your email address will not be published.