Sự khác nhau giữa いい và 良い (đọc là よい)

By | 16/12/2015

「いい」 và 「良い」 đều có nghĩa giống nhau là tốt (good). Tuy nhiên vẫn có những trường hợp sử dụng khác nhau.

1. 「良い」thì có thể có từ phát sinh như 「良く」hoặc 「良さ」, nhưng mà 「いい」thì không có những từ phát sinh như vậy. Không có 「いく」、「いさ」.

Ví dụ:

このパソコンは良い。Cái máy tính này thì tốt.

このパソコンはいい。Cái máy tính này thì tốt.

このパソコンは良くない。Cái máy tính này thì không tốt.

このパソコンはいくない。(Sai) Cái máy tính này thì không tốt.

私はこのパソコンの良さがわかる。Tôi thích cái máy tính này.

私はこのパソコンのいさがわかる。(Sai) Tôi thích cái máy tính này.

Về bản chất, 「いい」là từ phát sinh từ nguyên gốc 「良い」, nên sẽ có chuyện ý nghĩa của 2 chữ này trái ngược nhau. Khi ta muốn chuyển「いい」sang thể phủ định, thì sử dụng 「良くない」. Không có「いくない」.

2. 「いい」thì có thể đi kèm với những hậu tố như 「な」、「なあ」、「よ」、「わよ」、「ね」, nhưng 「良い」thì không có như vậy.

Sở dĩ có điều này là vì nguyên gốc 「良い」được sử dụng trong thể lịch sự, nên nếu thêm những hậu tố trên vào thể lịch sự thì không tốt. Hậu tố chỉ dùng cho thể bình thường.

Ví dụ:

Sato: あした新幹線で東京に行くんだ。 Ngày mai tôi sẽ đi Tokyo bằng tàu Shinkansen.

Kimura: いいなあ。  (正)(Đúng) Thật là tuyệt.

Kimura: 良いなあ。 (不自然)(Không tự nhiên)

以上

Xem bài này bằng Video:

Vẫn còn nhiều bài hay!

Nói “cách làm” hay “phương pháp” trong tiếng Nhật 方法(ほうほう) là một từ được sử dụng phổ biến trong tiếng Nhật, giống như chữ "way" trong tiếng Anh. Được sử dụng khi muốn nói về cách làm hay phương pháp ...
Cách sử dụng あの, その Cách sử dụng tính từ chỉ hướng あの, その. (A) パリに友達がいます。あの友達は、やさしいです。 (誤)(Sai) Tôi có một người bạn ở Pari. Cậu ấy rất tốt. I have a friend in Paris. ...
Nói dối! Ví dụ: Teacher: さと、どうして宿題を忘れたのかな。 Sato, vì sao em lại không làm bài tập về nhà. Sato: それが、竜巻に飛ばされてしまったんです。 Nó đã bị gió lốc cuốn đi mất tiêu. Tea...
Rau củ quả trong tiếng Nhật Một số loại やさい rau củ quả thông dụng, phần lớn người Nhật sử dụng lại từ tiếng Anh. 1. Bí 南瓜 (かぼちゃ) Kabocha 2. Bí rổ スクワッシュ Sukuwa...

Leave a Reply

Your email address will not be published.