Sự khác nhau giữa うちに và あいだに

By | 27/01/2016

Xem xét 2 ví dụ sau để tìm hiểu về sự khác nhau giữa うちに và あいだに.

(A) 外が明るいうちに畑仕事をしておこう。
(B) 外が明るいあいだに畑仕事をしておこう。
Cả 2 câu trên đều có nghĩa chung là: Tôi sẽ làm vườn trong khi trời còn sáng.
Tuy nhiên hàm ý của chúng là khác nhau.
Câu (A), うちに mang hàm ý rằng “Trời không sáng thì không thể làm vườn được”, nó mang ý nghĩa giới hạn trong khoản thời gian.
Trong khi đó câu (B), あいだに thì không mang ngụ ý đó. Chỉ đơn giản là “trong khi” ….

Để rõ hơn, xem xét ví dụ trên trong tìm huống khác:

日が暮れないうちに畑仕事をしておこう。 (正) (Đúng) Tôi sẽ làm vườn trước khi trời tối.
日が暮れないあいだに畑仕事をしておこう。 (誤) (Sai)

Trường hợp muốn thể hiện một giới hạn như「日が暮れる」ví dụ trên thì chỉ có thể sử dụng うちに. Hơn nữa hãy nhớ, với mệnh đề điều kiện phủ định「ない」thì phải dùng うちに.

Thêm 2 ví dụ:

冷めないうちに召し上がれ。 (正) (Đúng) Hãy ăn nó trước khi nó lạnh đi.
冷めないあいだに召し上がれ。 (誤) (Sai)

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

Sự khác nhau giữa たいと思っている và たがっている Thông thường, chúng ta dùng たい để thể nói "muốn" hay "khao khát" của cá nhân người nói (ngôi thứ nhất). Khi nhấn mạnh "muốn" của người khác (ngôi thứ ...
Cách nói than phiền không quá phản cảm Bạn có thể sử dụng tính từ(形容詞) hoặc danh tính từ(形容名詞)để nói lời than phiền, lời nhận xét một cách không phản cảm. Xem ví dụ sau: Sato: 今日の授業のノ...
Thì quá khứ dùng cho hiện tại trong tiếng Nhật – 2 Sayaka: 遅いじゃない。15分も遅刻よ! Chẳng phải trễ lắm rồi sao. Em đã đợi anh 15p rồi đó. You are so late! I’ve been waiting for fifteen minutes. Hiroshi: ごめんごめん...
Sự khác nhau giữa よくも và よく Xem các ví dụ bên dưới: よくやった!これで問題は解決(かいけつ)した。Làm tốt lắm. Bạn đã giải quyết em đẹp vấn đề. Good job! You solved the problem. よく thườ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.