Sự khác nhau giữa たら và なら

By | 12/04/2016

たら và なら là 2 từ được sử dụng thường xuyên trong tiếng Nhật để nói “nếu”, tuy nhiên có rất nhiều bạn lầm lẫn giữa 2 từ này. Sự khác nhau giữa たら và なら là gì đây!

(A-1) ひろ子に会ったら、この手紙を渡してください。Nếu bạn gặp Hiroko, hãy gửi cho cô ấy lá thư này. If you meet Hiroko, please hand her this letter.

(B-1) ひろ子に会うなら、この手紙を持って行ってください。Nếu bạn sẽ gặp Hiroko, hãy mang lá thư này theo. If you will meet Hiroko, please bring this letter with you.

Trong câu A-1, sự kiện ひろ子に会う xảy ra trước sự kiện 手紙を渡す. Ngược lại, trong câu B-1, sự kiện ひろ子に会う sẽ xảy ra sau sự kiện 手紙を持っていく.
(A-2) ひろ子に会ったら、この手紙を持って行ってください。(Sai)(Incorrect)
(B-2) ひろ子に会うなら、この手紙を渡してください。(Đúng) Nếu bạn sẽ gặp Hiroko, hãy gửi cho cô ấy lá thư này. (Correct) If you will meet Hiroko, please hand her this letter.

Câu A-2 là sai. Vì bạn không thể sử dụng “X たら Y” khi mà X xảy ra sau Y.
Mặt khác, câu B-2 là đúng. Vì bạn có thể sử dụng “X なら Y” với bất chấp thứ tự thời gian giữa X và Y.
(A-1) ひろ子に会ったら、この手紙を渡してください。Nếu bạn gặp Hiroko, hãy gửi cho cô ấy lá thư này.
(B-2) ひろ子に会うなら、この手紙を渡してください。Nếu bạn sẽ gặp Hiroko, hãy gửi cho cô ấy lá thư này.

2 câu A1- và B2 giống nhau về ý nghĩa, nhưng khác nhau về sắc thái. ひろ子に会うなら thể hiện rằng “Nếu bạn chủ động đi gặp Hiroko.”

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

Nói dối! Ví dụ: Teacher: さと、どうして宿題を忘れたのかな。 Sato, vì sao em lại không làm bài tập về nhà. Sato: それが、竜巻に飛ばされてしまったんです。 Nó đã bị gió lốc cuốn đi mất tiêu. Tea...
Câu kết thúc với ちゃいけない – 2 Tiếp theo bài viết Câu kết thúc với ちゃいけない - 1, bài này mình sẽ bói về những cách sử dụng tương tự với ちゃいけない trong tiếng Nhật. 見ちゃだめ。Không được nh...
Sự khác nhau giữa 愛 và 恋 Sự khác nhau giữa 愛 và 恋. Có rất nhiều sách truyện viết về sự khác nhau giữa 愛(Ái - あい) và 恋 (Luyến - こい), cả 2 đều mang ý nghĩa chung là "yêu". Tron...
How to use それでは (Soredeha) それでは (soredewa) và cách sử dụng ! それでは (soredewa) là 1 liên từ và các sử dụng của nó sẽ như sau. Ý nghĩa: 1. Mang tính chất suy luận: thế thì ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.