Sự khác nhau giữa たら và なら

By | 12/04/2016

たら và なら là 2 từ được sử dụng thường xuyên trong tiếng Nhật để nói “nếu”, tuy nhiên có rất nhiều bạn lầm lẫn giữa 2 từ này. Sự khác nhau giữa たら và なら là gì đây!

(A-1) ひろ子に会ったら、この手紙を渡してください。Nếu bạn gặp Hiroko, hãy gửi cho cô ấy lá thư này. If you meet Hiroko, please hand her this letter.

(B-1) ひろ子に会うなら、この手紙を持って行ってください。Nếu bạn sẽ gặp Hiroko, hãy mang lá thư này theo. If you will meet Hiroko, please bring this letter with you.

Trong câu A-1, sự kiện ひろ子に会う xảy ra trước sự kiện 手紙を渡す. Ngược lại, trong câu B-1, sự kiện ひろ子に会う sẽ xảy ra sau sự kiện 手紙を持っていく.
(A-2) ひろ子に会ったら、この手紙を持って行ってください。(Sai)(Incorrect)
(B-2) ひろ子に会うなら、この手紙を渡してください。(Đúng) Nếu bạn sẽ gặp Hiroko, hãy gửi cho cô ấy lá thư này. (Correct) If you will meet Hiroko, please hand her this letter.

Câu A-2 là sai. Vì bạn không thể sử dụng “X たら Y” khi mà X xảy ra sau Y.
Mặt khác, câu B-2 là đúng. Vì bạn có thể sử dụng “X なら Y” với bất chấp thứ tự thời gian giữa X và Y.
(A-1) ひろ子に会ったら、この手紙を渡してください。Nếu bạn gặp Hiroko, hãy gửi cho cô ấy lá thư này.
(B-2) ひろ子に会うなら、この手紙を渡してください。Nếu bạn sẽ gặp Hiroko, hãy gửi cho cô ấy lá thư này.

2 câu A1- và B2 giống nhau về ý nghĩa, nhưng khác nhau về sắc thái. ひろ子に会うなら thể hiện rằng “Nếu bạn chủ động đi gặp Hiroko.”

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

Nói về sự kiện tương lai như thế nào 私は明日、学校に行きます。(Watashi ha ashita, gakkou ni ikimasu.) Tôi sẽ đi học vào ngày mai. I will go to school tomorrow.  Tiếng Nhật không có thì tương lai. ...
Sự khác nhau giữa động từ かかる và いる Cả かかる và いる đều dịch ra nghĩa là "cần", tuy nhiên cách sử dụng của 2 từ này là khác nhau. ここから東京へ行くのに1時間かかる。 Mất 1h để đi từ đây đến Tokyo. It t...
Các cách sử dụng từ chỉ vị trí ここ Đại từ chỉ nơi chốn ここ có nghĩa là "nơi này". ここ là nơi mà người nói chỉ đến. ここは、渋谷駅です。Nơi này là ga Shibya. This (place) is Shibuya Station. ここは...
Sử dụng だって như thế nào ? だって được sử dụng để diễn đạt cảm thán của người nói. Xem ví dụ sau: Mother: どうしてご飯を残すの。 Mẹ: Sao con không ăn hết thức ăn hở ? D...

Leave a Reply

Your email address will not be published.