Sự khác nhau giữa たら và なら

By | 12/04/2016

たら và なら là 2 từ được sử dụng thường xuyên trong tiếng Nhật để nói “nếu”, tuy nhiên có rất nhiều bạn lầm lẫn giữa 2 từ này. Sự khác nhau giữa たら và なら là gì đây!

(A-1) ひろ子に会ったら、この手紙を渡してください。Nếu bạn gặp Hiroko, hãy gửi cho cô ấy lá thư này. If you meet Hiroko, please hand her this letter.

(B-1) ひろ子に会うなら、この手紙を持って行ってください。Nếu bạn sẽ gặp Hiroko, hãy mang lá thư này theo. If you will meet Hiroko, please bring this letter with you.

Trong câu A-1, sự kiện ひろ子に会う xảy ra trước sự kiện 手紙を渡す. Ngược lại, trong câu B-1, sự kiện ひろ子に会う sẽ xảy ra sau sự kiện 手紙を持っていく.
(A-2) ひろ子に会ったら、この手紙を持って行ってください。(Sai)(Incorrect)
(B-2) ひろ子に会うなら、この手紙を渡してください。(Đúng) Nếu bạn sẽ gặp Hiroko, hãy gửi cho cô ấy lá thư này. (Correct) If you will meet Hiroko, please hand her this letter.

Câu A-2 là sai. Vì bạn không thể sử dụng “X たら Y” khi mà X xảy ra sau Y.
Mặt khác, câu B-2 là đúng. Vì bạn có thể sử dụng “X なら Y” với bất chấp thứ tự thời gian giữa X và Y.
(A-1) ひろ子に会ったら、この手紙を渡してください。Nếu bạn gặp Hiroko, hãy gửi cho cô ấy lá thư này.
(B-2) ひろ子に会うなら、この手紙を渡してください。Nếu bạn sẽ gặp Hiroko, hãy gửi cho cô ấy lá thư này.

2 câu A1- và B2 giống nhau về ý nghĩa, nhưng khác nhau về sắc thái. ひろ子に会うなら thể hiện rằng “Nếu bạn chủ động đi gặp Hiroko.”

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

Những hậu tố dùng nhấn mạnh cảm xúc của người nói Xem 2 câu dưới: 言ってくれたら手伝ったのに。Nếu bạn nói ra thì tôi đã giúp bạn rồi. All you had to do was ask, and I would have helped you. 言ってくれたら手伝ったものを。Nếu b...
Less than Nothing – Chẳng có chút gì … 3日で会社をやめるなんて、たけしは忍耐力がなさすぎる。 Takeshi chẳng có chút kiên nhẫn gì khi mà đã bỏ việc khi mới đi làm có 3 ngày. Takeshi lacks perseverance to have quit h...
Có nên dùng thể ý chí khi nhờ vả ai đó ? —Sato: 宿題、手伝ってくれない。実はベトナム語が下手なんだ。Bạn có thể giúp tôi về bài tập về nhà được không? Thật sự là tôi không giỏi Tiếng Việt lắm. —Hùng: いいわよ。いつ教えてほしい。Đ...
Danh từ hình thức và liên kết từ の Danh từ hình thức và liên kết từ の. 言うは易く、行うは難し。Nói thì dễ, làm mới khó. Saying is easy, doing is difficult. Đây là một câu tục ngữ trong tiếng ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.