Sự khác nhau giữa です và なのです

By | 18/04/2016

Với những bạn mới học tiếng Nhật, mình thường hay sử dụng です. Còn なのです thì ít được học hơn. Bài này chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn về sự khác nhau giữa です và なのです.

(A) 私は英語が好きです。
(B) 私は英語が好きなのです。
Tôi thích tiếng Anh. I like English.

Câu (A) là cách diễn đạt bình thường, nó chỉ đơn giản là thể hiện rằng người nói thích tiếng Anh. Trong câu (B), cụm từ なのです sẽ làm cường điệu hóa hoặc thêm sự giải thích cho điều cần nói. Để hiểu rõ câu này rõ hơn, bạn cần biết nội dung của cuộc hội thoại. Ví dụ:

英 語を勉強すると世界の人々と友達になれます。だから私は英語が好きなのです。
Nếu bạn học tiếng Anh, bạn có thể kết bạn với rất nhiều người trên thế giới. Đó là lý do tôi thích tiếng Anh.
If you learn English, you can make friends with people around the world. That’s why I like English.

Người nói nêu ra lý do trước khi nói rằng họ thích tiếng Anh.Cụm từ “なのです” gửi đến câu thứ 2 một âm điệu của sự giải thích; lý do đã được đưa ra ở câu trước.

 

(A) Sayaka: ひろし、あなたは英語が好きですか?
(B) Sayaka: ひろし、あなたは英語が好きなのですか?
Hiroshi, bạn có thích tiếng Anh không? Hiroshi, do you like English?

Câu (A) là cách diễn đạt bình thường. Câu (B) thể hiện rằng Sayaka đang giả sử rằng Hiroshi thích hay không thích tiếng Anh vì một lý do gì đó. Bạn cũng cần biết nội dung cuộc hội thoại được hỏi trong câu (B).

Đọc thêm  Sự khác nhau giữa たら và なら

Sayaka: ひろし、あなたは全然英語を勉強していないそうですね。本当に英語が好きなのですか?
Hiroshi, Tôi nghe nói bạn không hề  học tiếng Anh. Bạn không thích tiếng Anh à?
Hiroshi, I heard you don’t study English at all. Do you really like English?

Cụm từ “なのですか” thể hiện rằng Sayaka giả sử rằng Hiroshi không thích tiếng Anh. Chúng ta sử dụng “なのですか” để yêu cầu sự xác nhận điều chúng ta đã giả sử là đúng. Tóm lại, cụm từ “なのですか” thể hiện rằng người nói đã có một giả định nào đó trước khi nói.

(A) Sayaka: ひろし、なぜあなたは英語が好きですか? (Hơi kỳ) (Weird)
(B) Sayaka: ひろし、なぜあなたは英語が好きなのですか?
(Đúng) Hiroshi, vì sao bạn thích tiếng Anh vậy? (Correct) Hiroshi, why do you like English?

Câu (A) nghe hơi kỳ, bởi vì Sayaka đã biết là Hiroshi không thích tiếng Anh rồi mà còn hỏi.

Thêm một ví dụ nữa để thêm rõ nghĩa về “なのですか”:

Hiroshi: 僕は英語が好きです。Tôi thích tiếng Anh. I like English.
Sayaka: はあ。なぜ英語が好きなのですか?Bạn á? Sao bạn lại thích tiếng Anh vậy? Do you? Why do you like English?

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

Hai cách để nói Làm gì đó quá nhanh Có 2 cách để nói "Anh ấy nói nhanh" trong tiếng Nhật như sau: (A) 彼は、はやくしゃべる。 He talks quickly. (B) 彼は、しゃべるのがはやい。 He talks quickly. Vậy thì "An...
Sự khác nhau giữa いい và 良い (đọc là よい) 「いい」 và 「良い」 đều có nghĩa giống nhau là tốt (good). Tuy nhiên vẫn có những trường hợp sử dụng khác nhau. 1. 「良い」thì có thể có từ phát sinh như 「良く」...
Phân biệt cách sử dụng của せいで và おかげで せいで và おかげで là hai từ chỉ nguyên nhân vì cái gì đó, tuy nhiên 2 từ này mang hàm ý hoàn toàn ngược nhau. Cùng phân biệt cách sử dụng của せいで và おかげで nà...
Các cách sử dụng từ chỉ vị trí ここ Đại từ chỉ nơi chốn ここ có nghĩa là "nơi này". ここ là nơi mà người nói chỉ đến. ここは、渋谷駅です。Nơi này là ga Shibya. This (place) is Shibuya Station. ここは...

Leave a Reply

Your email address will not be published.