Sự khác nhau giữa よくも và よく

By | 10/08/2016

Xem các ví dụ bên dưới:

よくやった!これで問題は解決(かいけつ)した。Làm tốt lắm. Bạn đã giải quyết em đẹp vấn đề. Good job! You solved the problem.

よく thường được sử dụng để khen ai đó vì đã làm tốt đều gì đó. Nhưng mà よくも thì ngược lại, nó được dùng khi bạn muốn than phiền về điều mà ai đó đã làm với bạn.

よくもやったな!いつか必ず仕返ししてやるぞ!
よくもやってくれたな!いつか必ず仕返ししてやるぞ!
Cả 2 câu trên có cùng nghĩa là: Sao mày giám làm điều đó với tao. Rồi một ngày nào đó tao sẽ bắt mày trả giá.

よくも俺をばかにしてくれたな。Sao mày giám làm điều điên rồ đó với tao! How dare you insult me?

よくも thường đi cùng với một động từ ở thể quá khứ và kèm theo chữ な ở cuối câu. てくれたな là cụm từ rất thường hay được sử dụng.

よくも

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

Thì quá khứ dùng cho hiện tại trong tiếng Nhật – 1 今日は一日中忙しくて、疲れたよ。Tôi rất mệt vì đã bận rộn nguyên 1 ngày. I am exhausted since I have been busy all day long. Ở câu trên 疲れた (つかれる) nhấn mạnh tình t...
Rau củ quả trong tiếng Nhật Một số loại やさい rau củ quả thông dụng, phần lớn người Nhật sử dụng lại từ tiếng Anh. 1. Bí 南瓜 (かぼちゃ) Kabocha 2. Bí rổ スクワッシュ Sukuwa...
Luyện Nghe N5
Cách giới thiệu trong tiếng Nhật – 1 Bài này mình sẽ nói về cách dùng từ nhân xưng khi giới thiệu trong tiếng Nhật: 人(ひと), 者(もの) và 方(かた). Về cơ bản, chúng ta có thể sử dụng 人(ひと) để c...

Leave a Reply

Your email address will not be published.