Sự khác nhau giữa よくも và よく

By | 10/08/2016

Xem các ví dụ bên dưới:

よくやった!これで問題は解決(かいけつ)した。Làm tốt lắm. Bạn đã giải quyết em đẹp vấn đề. Good job! You solved the problem.

よく thường được sử dụng để khen ai đó vì đã làm tốt đều gì đó. Nhưng mà よくも thì ngược lại, nó được dùng khi bạn muốn than phiền về điều mà ai đó đã làm với bạn.

よくもやったな!いつか必ず仕返ししてやるぞ!
よくもやってくれたな!いつか必ず仕返ししてやるぞ!
Cả 2 câu trên có cùng nghĩa là: Sao mày giám làm điều đó với tao. Rồi một ngày nào đó tao sẽ bắt mày trả giá.

よくも俺をばかにしてくれたな。Sao mày giám làm điều điên rồ đó với tao! How dare you insult me?

よくも thường đi cùng với một động từ ở thể quá khứ và kèm theo chữ な ở cuối câu. てくれたな là cụm từ rất thường hay được sử dụng.

よくも

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

Cách sử dụng từ せっかく せっかく là một trạng từ cực kỳ phổ biến trong tiếng Nhật, sử dụng せっかく trong câu sẽ làm tăng sinh động cho điều muốn nói. Ví dụ: Giáo viên: きょうのテストは中止...
Sự khác nhau giữa động từ かかる và いる Cả かかる và いる đều dịch ra nghĩa là "cần", tuy nhiên cách sử dụng của 2 từ này là khác nhau. ここから東京へ行くのに1時間かかる。 Mất 1h để đi từ đây đến Tokyo. It t...
Từ láy trong tiếng Nhật 50 TỪ LÁY TIẾNG NHẬT THÔNG DỤNG 1. とうとう : CUỐI CÙNG, KẾT CỤC, SAU CÙNG 2. はらはら : ÁY NÁY 3. ぼろぼろ : RÁCH TƠI TẢ, TE TUA 4. ぺらぺら : LƯU LOÁT, TRÔI C...
おもしろい không phải là một tính từ mô tả cảm xúc Nếu ai đó nói おもしろかった sau khi xem xong một bộ phim, điều đó có nghĩa là bộ phim đó rất thú vị. Câu đầy đủ với chủ ngữ như sau: この映画はおもしろかった。 Bộ phi...

Leave a Reply

Your email address will not be published.