Sự khác nhau giữa よてい và つもり

By | 26/01/2016

Xem 2 ví dụ sau để thấy được sự khác nhau giữa よてい và つもり.

(A)   明日は出張するよていだ。Tôi sẽ đi công tác vào ngày mai. I am going on a business trip tomorrow.
(B)   明日は出張するつもりだ。Tôi dự định sẽ đi công tác vào ngày mai. I will go on a business trip tomorrow.

Hai câu trên có ý nghĩa gần giống nhau. Tuy nhiên có một xíu khác nhau về mặt ý nghĩa và cách sử dụng của nó.

予定(よてい): Nói về một dự định đã được lên kế hoạch rõ ràng.
つもり: Nói về một dự định chưa được lên kế hoạch, chỉ là ý định trong đầu của người nói.

Xem ví dụ khác:

明日は出張する予定だったが、キャンセルするつもりだ。Tôi đã lên kế hoạch đi công tác ngày mai, nhưng tôi định sẽ hủy nó. I was scheduled to go on a business trip tomorrow but I will cancel it.

明日は出張するつもりだったが、キャンセルする予定だ。 (変) (Nghe kỳ)

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

おもしろい không phải là một tính từ mô tả cảm xúc Nếu ai đó nói おもしろかった sau khi xem xong một bộ phim, điều đó có nghĩa là bộ phim đó rất thú vị. Câu đầy đủ với chủ ngữ như sau: この映画はおもしろかった。 Bộ phi...
Less than Nothing – Chẳng có chút gì … 3日で会社をやめるなんて、たけしは忍耐力がなさすぎる。 Takeshi chẳng có chút kiên nhẫn gì khi mà đã bỏ việc khi mới đi làm có 3 ngày. Takeshi lacks perseverance to have quit h...
Những kiểu sử dụng thú vị của 屋 屋: や (Ốc) là chữ Hán tự có nghĩa là "nhà". Trong tiếng Nhật, 屋 đã được sử dụng với ý nghĩa 「お店」(おみせ: cửa hàng). Bài này chúng t...
Nói về sự kiện tương lai như thế nào 私は明日、学校に行きます。(Watashi ha ashita, gakkou ni ikimasu.) Tôi sẽ đi học vào ngày mai. I will go to school tomorrow.  Tiếng Nhật không có thì tương lai. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.