Sự khác nhau giữa よてい và つもり

By | 26/01/2016

Xem 2 ví dụ sau để thấy được sự khác nhau giữa よてい và つもり.

(A)   明日は出張するよていだ。Tôi sẽ đi công tác vào ngày mai. I am going on a business trip tomorrow.
(B)   明日は出張するつもりだ。Tôi dự định sẽ đi công tác vào ngày mai. I will go on a business trip tomorrow.

Hai câu trên có ý nghĩa gần giống nhau. Tuy nhiên có một xíu khác nhau về mặt ý nghĩa và cách sử dụng của nó.

予定(よてい): Nói về một dự định đã được lên kế hoạch rõ ràng.
つもり: Nói về một dự định chưa được lên kế hoạch, chỉ là ý định trong đầu của người nói.

Xem ví dụ khác:

明日は出張する予定だったが、キャンセルするつもりだ。Tôi đã lên kế hoạch đi công tác ngày mai, nhưng tôi định sẽ hủy nó. I was scheduled to go on a business trip tomorrow but I will cancel it.

明日は出張するつもりだったが、キャンセルする予定だ。 (変) (Nghe kỳ)

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

Thì quá khứ dùng cho hiện tại trong tiếng Nhật – 2 Sayaka: 遅いじゃない。15分も遅刻よ! Chẳng phải trễ lắm rồi sao. Em đã đợi anh 15p rồi đó. You are so late! I’ve been waiting for fifteen minutes. Hiroshi: ごめんごめん...
Danh từ hình thức và liên kết từ の Danh từ hình thức và liên kết từ の. 言うは易く、行うは難し。Nói thì dễ, làm mới khó. Saying is easy, doing is difficult. Đây là một câu tục ngữ trong tiếng ...
Sự khác nhau giữa 言いたいこと và 話したいこと (1) Makoto: ひろし、ちょっと言いたいことがあるんだけど。Hiroshi, tôi có chuyện muốn nói với bạn. Hiroshi, I have something to tell you. (2) Taro: ひろし、ちょっと話したいことがあるんだけど。H...
Câu kết thúc với ちゃいけない – 2 Tiếp theo bài viết Câu kết thúc với ちゃいけない - 1, bài này mình sẽ bói về những cách sử dụng tương tự với ちゃいけない trong tiếng Nhật. 見ちゃだめ。Không được nh...

Leave a Reply

Your email address will not be published.