Sự khác nhau giữa よてい và つもり

By | 26/01/2016

Xem 2 ví dụ sau để thấy được sự khác nhau giữa よてい và つもり.

(A)   明日は出張するよていだ。Tôi sẽ đi công tác vào ngày mai. I am going on a business trip tomorrow.
(B)   明日は出張するつもりだ。Tôi dự định sẽ đi công tác vào ngày mai. I will go on a business trip tomorrow.

Hai câu trên có ý nghĩa gần giống nhau. Tuy nhiên có một xíu khác nhau về mặt ý nghĩa và cách sử dụng của nó.

予定(よてい): Nói về một dự định đã được lên kế hoạch rõ ràng.
つもり: Nói về một dự định chưa được lên kế hoạch, chỉ là ý định trong đầu của người nói.

Xem ví dụ khác:

明日は出張する予定だったが、キャンセルするつもりだ。Tôi đã lên kế hoạch đi công tác ngày mai, nhưng tôi định sẽ hủy nó. I was scheduled to go on a business trip tomorrow but I will cancel it.

明日は出張するつもりだったが、キャンセルする予定だ。 (変) (Nghe kỳ)

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

Luyện Nghe N3
Nói “cách làm” hay “phương pháp” trong tiếng Nhật 方法(ほうほう) là một từ được sử dụng phổ biến trong tiếng Nhật, giống như chữ "way" trong tiếng Anh. Được sử dụng khi muốn nói về cách làm hay phương pháp ...
Cách dùng từ てっきり てっきり được sử dụng khi người nói nhận ra rằng họ đã hiểu lầm về một chuyện gì đó. Cùng xem ví dụ sau: 山田さんは化学のことなら何でも知っているから、てっきり大学の先生だと思っていました。(...
Sự khác nhau giữa いい và 良い (đọc là よい) 「いい」 và 「良い」 đều có nghĩa giống nhau là tốt (good). Tuy nhiên vẫn có những trường hợp sử dụng khác nhau. 1. 「良い」thì có thể có từ phát sinh như 「良く」...

Leave a Reply

Your email address will not be published.