Sự khác nhau giữa 言いたいこと và 話したいこと

By | 20/04/2016

(1) Makoto: ひろし、ちょっと言いたいことがあるんだけど。Hiroshi, tôi có chuyện muốn nói với bạn. Hiroshi, I have something to tell you.

(2) Taro: ひろし、ちょっと話したいことがあるんだけど。Hiroshi, tôi có chuyện cần thảo luận với bạn. Hiroshi, I have something to discuss with you.

2 câu trên có ý nghĩa khác nhau. 言う thể hiện kiểu giao tiếp 1 chiều, còn 話す dùng khi giao tiếp hơn một chiều.

Câu (1): Makoto có chuyện muốn than phiền hay trách móc gì đó với Hiroshi.
Câu (2): Taro muốn xin lời khuyên gì đó từ Hiroshi.

Ngoài ra, còn một cách sử dụng khác nhau của 2 từ này nữa là:
言い合い: tranh luận, tranh cải
話し合い: thảo luận

言い合い

言い合い

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

Luyện Nghe N5
How to use それでは (Soredeha) それでは (soredewa) và cách sử dụng ! それでは (soredewa) là 1 liên từ và các sử dụng của nó sẽ như sau. Ý nghĩa: 1. Mang tính chất suy luận: thế thì ...
Sử dụng ですね để nói về bản thân Thông thường, chúng ta sử dụng ね ở cuối câu khi muốn xác nhận điều gì đó từ đối phương. Ngoài ra, có thể dùng ね để tìm hiểu về bản thân. えーと、そうですねえ...
Câu kết thúc với ちゃいけない – 1 Cụm từ kết thúc ちゃいけない là hình thức biến âm của てはいけない. Bạn sử dụng nó khi muốn nói ai đó không nên làm gì điều gì đó. ばかなことを聞いちゃいけない。Bạn không nên...

Leave a Reply

Your email address will not be published.