Sự khác nhau giữa 言いたいこと và 話したいこと

By | 20/04/2016

(1) Makoto: ひろし、ちょっと言いたいことがあるんだけど。Hiroshi, tôi có chuyện muốn nói với bạn. Hiroshi, I have something to tell you.

(2) Taro: ひろし、ちょっと話したいことがあるんだけど。Hiroshi, tôi có chuyện cần thảo luận với bạn. Hiroshi, I have something to discuss with you.

2 câu trên có ý nghĩa khác nhau. 言う thể hiện kiểu giao tiếp 1 chiều, còn 話す dùng khi giao tiếp hơn một chiều.

Câu (1): Makoto có chuyện muốn than phiền hay trách móc gì đó với Hiroshi.
Câu (2): Taro muốn xin lời khuyên gì đó từ Hiroshi.

Ngoài ra, còn một cách sử dụng khác nhau của 2 từ này nữa là:
言い合い: tranh luận, tranh cải
話し合い: thảo luận

言い合い

言い合い

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

Sự khác nhau giữa から và だから (A) 「犬は動物だ。だから、いつかは死ぬ。」“Inu wa doubutsu da. Dakara, itsuka wa shinu.” Chó cũng chỉ là động vật. Nên nó rồi sẽ chết. Dogs are animals. So the...
Nói về sự kiện tương lai như thế nào 私は明日、学校に行きます。(Watashi ha ashita, gakkou ni ikimasu.) Tôi sẽ đi học vào ngày mai. I will go to school tomorrow.  Tiếng Nhật không có thì tương lai. ...
Danh từ hình thức và liên kết từ の Danh từ hình thức và liên kết từ の. 言うは易く、行うは難し。Nói thì dễ, làm mới khó. Saying is easy, doing is difficult. Đây là một câu tục ngữ trong tiếng ...
Sự khác nhau giữa “黒い” và “黒の” Xem 2 ví dụ sau: その歌手は黒い蝶ネクタイをしていた。Anh ca sĩ đó đang mang một chiếc nơ màu đen. The singer wore a black bow tie. あそこにいる黒い魚を見てください。Hãy nhìn chú ca ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.