Sự khác nhau giữa 言いたいこと và 話したいこと

By | 20/04/2016

(1) Makoto: ひろし、ちょっと言いたいことがあるんだけど。Hiroshi, tôi có chuyện muốn nói với bạn. Hiroshi, I have something to tell you.

(2) Taro: ひろし、ちょっと話したいことがあるんだけど。Hiroshi, tôi có chuyện cần thảo luận với bạn. Hiroshi, I have something to discuss with you.

2 câu trên có ý nghĩa khác nhau. 言う thể hiện kiểu giao tiếp 1 chiều, còn 話す dùng khi giao tiếp hơn một chiều.

Câu (1): Makoto có chuyện muốn than phiền hay trách móc gì đó với Hiroshi.
Câu (2): Taro muốn xin lời khuyên gì đó từ Hiroshi.

Ngoài ra, còn một cách sử dụng khác nhau của 2 từ này nữa là:
言い合い: tranh luận, tranh cải
話し合い: thảo luận

言い合い

言い合い

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

Sự khác nhau giữa たら và と Xem 2 ví dụ sau: このボタンを押したら水が出ます。 このボタンを押すと水が出ます。 Cả 2 câu trên đều có nghĩa là: Nếu bạn nhấn cái nút này, nước sẽ chảy ra. If you press this but...
Nói về sự kiện tương lai như thế nào – 2 (A) 私は明日、学校に行きます。(Watashi ha ashita, gakkou ni ikimasu). Tôi sẽ đi học vào ngày mai.  I will go to school tomorrow. (B) 私は明日、学校に行くでしょう。(Watashi ha as...
Sự khác nhau giữa 大きい và 大きな 大きい là một tính từ, có chức năng vừa là vị ngữ vừa là từ bổ nghĩa. Mặc khác, 大きな chỉ có chức năng là từ bổ nghĩa. Vậy nên cả 大きい và 大きな có ý nghĩa rất...
Cách thay thế giữa の và こと Thông thường ta có thể sử dụng の để thay thế cho こと như ví dụ sau: 日本語を勉強することは大切だ。Việc học tiếng Nhật là quan trọng. Learning Japanese is important...

Leave a Reply

Your email address will not be published.