Sự khác nhau giữa “黒い” và “黒の”

By | 08/08/2016

Xem 2 ví dụ sau:

その歌手は黒い蝶ネクタイをしていた。Anh ca sĩ đó đang mang một chiếc nơ màu đen. The singer wore a black bow tie.
あそこにいる黒い魚を見てください。Hãy nhìn chú ca màu đen ở chỗ kia. Look at the black fish over there.

Từ bổ nghĩa “黒の” có thể thay thế cho tính từ màu sắc “黒い” trong câu số 1, nhưng không thể trong câu thứ 2.

その歌手は黒の蝶ネクタイをしていた。Đúng
あそこにいる黒の魚を見てください。 Sai

Những loại từ bổ nghĩa như “黒の”, “白の”, “青の” và “赤の” có thể đứng trước những danh từ thiên về thời trang, những thứ có nhiều màu sắc như cà vạc, giày dép, quần áo, ba lô túi sách.

Vẫn còn nhiều bài hay!

こわい không phân biệt giữa “đáng sợ” (scary) và “bị hoảng sợ” (scared)... Nếu ai đó nói với bạn : こわかった sau khi xem một bộ phim kinh dị. Điều đó có nghĩa là bộ phim thật đáng sợ, còn người nói thì bị hoảng sợ. Câu hoàn chỉnh...
Sử dụng ても với các từ nghi vấn ても(でも)có thể sử dụng với các từ nghi vấn như là いつ、どこ、何、どんな、誰と。。。 Nghĩa của nó sẽ trở thành: bất cứ khi nào, dù ở đâu, dù là gì, dù như thế nào, dù...
Một số tính từ chỉ có vai trò làm vị ngữ Mặc dù hầu hết các tính từ có thể đóng vai trò vừa là vị ngữ, vừa là từ bổ nghĩa trong câu, tuy nhiên một số tính từ chỉ có vai trò làm vị ngữ. 「おおい」(...
Sự khác nhau giữa うちに và あいだに Xem xét 2 ví dụ sau để tìm hiểu về sự khác nhau giữa うちに và あいだに. (A) 外が明るいうちに畑仕事をしておこう。 (B) 外が明るいあいだに畑仕事をしておこう。 Cả 2 câu trên đều có nghĩa chung...

Leave a Reply

Your email address will not be published.