Tag Archives: いじわる

Cách nói than phiền không quá phản cảm

Bạn có thể sử dụng tính từ(形容詞) hoặc danh tính từ(形容名詞)để nói lời than phiền, lời nhận xét một cách không phản cảm. Xem ví dụ sau: Sato: 今日の授業のノート見せて。Hãy cho mình xem vở của tiết học hôm nay. Let me see your notes for today’s class. Kimura: やだよ。Không đời nào. No way. Sato: いじわる!Thật là… Read More »