Tag Archives: いたします

ご連絡いたします là kính ngữ hay khiêm nhường ngữ

Nếu bạn sử dụng tiếng Nhật để viết email, hay nói với khách hàng rằng “Tôi xin liên lạc lại sau”, thì câu sau là sự lựa chọn hoàn hảo: ご連絡いたします。(ごれんらくします). Tuy nhiên, từ bản thân mình nói mà lại thêm「ご」thì bạn có nghĩ sai sai gì không ? Tất nhiên là KHÔNG. Câu trên… Read More »