Tag Archives: うまっ

Cách sử dụng tính từ như từ chỉ cảm thán

Cách sử dụng tính từ như một thán từ rất hay gặp trong manga của Nhật Bản. Ví dụ: あははは、面白い。 Haha, thật là thú vị. Haha, interesting! まあ、すてき。 Oh! Tuyệt vời. Oh! Wonderful. Chúng ta có thể sử dụng tính từ i(イ形容詞)để thể hiện cảm xúc của mình. Trường hợp tính từ na (な形容詞)thì hãy… Read More »