Tag Archives: お店

Những kiểu sử dụng thú vị của 屋

屋: や (Ốc) là chữ Hán tự có nghĩa là “nhà”. Trong tiếng Nhật, 屋 đã được sử dụng với ý nghĩa 「お店」(おみせ: cửa hàng). Bài này chúng ta thử phân loại những kiểu sử dụng thú vị của 屋 khi mang ý nghĩa như 「お店」. Kiểu A: 屋 được gắn với những từ dùng buôn bán như là: 肉屋… Read More »