Tag Archives: かかる

Sự khác nhau giữa động từ かかる và いる

Cả かかる và いる đều dịch ra nghĩa là “cần”, tuy nhiên cách sử dụng của 2 từ này là khác nhau. ここから東京へ行くのに1時間かかる。 Mất 1h để đi từ đây đến Tokyo. It takes one hour to go from here to Tokyo. 1か月の食費が4万円かかる。 Chúng ta tiêu hết 40 nghìn yên cho ăn uống trong 1 tháng.… Read More »