Tag Archives:

Phân biệt を và が

私はラーメンを食べる。Tôi ăn ramen. I eat ramen. Cấu trúc của câu trên là “AはBをC”. A(私) là chủ đề, C(食べる) là vi ngữ, B(ラーメン) là tân ngữ của câu. Khi đó,「私」là chủ đề và cũng là chủ ngữ của「食べる」. 私は蛾がこわい。Tôi sợ sâu bướm. I am scared of moths. Chúng ta cũng thường xuyên sử dụng cấu trúc câu… Read More »