Tag Archives: すいません

すみません và すいません cái nào đúng ?

Khi bạn học tiếng Nhật, chắc chắn 100% là giáo viên cũng như trên sách vở chỉ dạy cho bạn rằng “xin lỗi” là すみません. Tuy nhiên, nếu bạn xem phim Nhật hoặc để ý nghe người Nhật nói, thì hầu như là người ta dùng すいません. Giữa すみません và すいません, cái nào mới là… Read More »