Tag Archives: すぎる

Less than Nothing – Chẳng có chút gì …

3日で会社をやめるなんて、たけしは忍耐力がなさすぎる。 Takeshi chẳng có chút kiên nhẫn gì khi mà đã bỏ việc khi mới đi làm có 3 ngày. Takeshi lacks perseverance to have quit his company in three days. なさすぎる có nghĩa đen là “ít hơn không gì cả – less than nothing”. Nghe có vẽ vô lý, nhưng nó là một dạng thành… Read More »

Hai cách để nói Làm gì đó quá nhanh

Có 2 cách để nói “Anh ấy nói nhanh” trong tiếng Nhật như sau: (A) 彼は、はやくしゃべる。 He talks quickly. (B) 彼は、しゃべるのがはやい。 He talks quickly. Vậy thì “Anh ấy nói quá nhanh” sẽ được nói như thế nào. (A’)彼ははやすぎてしゃべる。(誤)(Sai) He talks too quickly. (B’)彼は、しゃべるのがはやすぎる。 He talks too quickly. 「はやすぎる」nghĩa là “quá nhanh”. Và bởi vì 「すぎる」là động… Read More »