Tag Archives: すっかり

Cách dùng từ すっかり

すっかり được sử dụng để nói về một trạng thái mà nó đã thay đổi hoàn toàn. Xem 2 ví dụ sau: もみじの葉っぱもすっかり赤くなり、外は美しい秋の景色だ。Lá của cây thông đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ, giờ thì màu sắc mùa thu đã tràn ngập bên ngoài. あら、ひろ子じゃない?驚いたわ。すっかり大人になったのね。Em là Hiroko phải không? Anh ngạc nhiên quá.  Em đã hoàn… Read More »