Tag Archives: せいで

Phân biệt cách sử dụng của せいで và おかげで

せいで và おかげで là hai từ chỉ nguyên nhân vì cái gì đó, tuy nhiên 2 từ này mang hàm ý hoàn toàn ngược nhau. Cùng phân biệt cách sử dụng của せいで và おかげで nào: Ví dụ: 円高のせいで、会社の業績が下がった。Bởi vì đồng Yên nạnh lên nên kết quả kinh doanh của công ty bị sa sút.… Read More »