Tag Archives: だいじょうぶ

Cách dùng mới của だいじょうぶ

Cách dùng bình thường: Sato: 痛い。いすに足をぶつけちゃった。Đau quá! Tôi lỡ va chân vào ghế. Ouch! I hit my leg against the chair. Kimura: わぁ!大変。だいじょうぶ?Oh! Có sao không ? Oh! Are you OK? だいじょうぶ(大丈夫)xuất phát từ nguyên gốc danh từ 「強い男」, nhưng mà ngày nay thì được sử dụng như một tính từ. Cách dùng mới: Gần đây,… Read More »